GroenLinks verbaasd over besluit TuinindeStad

groningen-kostverloren-tuin in de stad-nldoet-15Met verbazing neemt GroenLinks kennis van het besluit over TuinindeStad door het college van de stad Groningen. Terwijl de gemeenteraad zich volgende week de toekomst van De Tuin in de Stad zal bespreken heeft het college gisteren al besloten over het opzeggen van de gebruiksovereenkomst van de initiatiefnemers.

De indieners van het verzoek voor het actualiteitendebat, te weten GroenLinks en Stadspartij, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn verbaasd dat het college nu een besluit heeft genomen, terwijl verzocht werd te wachten met het nemen van besluiten voordat de raad een standpunt kon bepalen in een debat. Het debat zou aanvankelijk vandaag, op woensdag 8 mei worden gehouden, maar werd uitgesteld naar 15 mei.

De partijen wachten de nadere uitleg af, maar zijn verbaasd over de handelswijze van het colleg immers het staat op de agenda voor volgende week. Het DvhN laat vandaag weten dat het project Tuin in de stad kan nog een jaar op de huidige plek aan de Friesestraatweg blijven zitten.

Het komende jaar willen B en W onderzoeken in hoeverre een plan van het Drachtster VDM Wonen kans van slagen heeft. VDM wil negentien woningen bouwen op deze plek. Als het onderzoek positief uitvalt en VDM erin slaagt 14 van de 19 geplande woningen aan de man te brengen, staat niets de bouwplannen nog in de weg.

Ook het succesvolle, prijswinnende project Tuin in de stad niet. Het stadsbestuur wijst er nog op dat initiatiefnemer Frans Kerver in 2009 wist dat hij de grond tijdelijk in gebruik zou krijgen. Dat was vanwege de wens op deze plek ooit woningen te bouwen, zeggen B en W. Ook wijst het stadsbestuur erop dat Tuin in de stad in 2011 zelf van de huurovereenkomst af wilde, omdat de huur niet meer kon worden betaald. “De gemeente heeft toen de huursom kwijtgescholden en de huur omgezet in bruikleen.”

Verlenging van de bruikleenstatus is voor de gemeente geen optie. “Dat werkt mogelijk rechtsongelijkheid in de hand en mogelijk is er dan spake van staatssteun.” De gemeente wil wel helpen bij het zoeken naar een andere plek voor Tuin in de stad.

Frans Kerver weerspreekt niet dat hij de grond tijdelijk in bruikleen heeft gekregen. Hij heeft zich wel afgevraagd of de gemeente een succesvol intiatief wil inruilen voor een ‘vaag bouwplan in een economisch onzekere tijd’. Volgende week is er over de kwestie een actualiteitendebat in de gemeenteraad.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *