GroenLinks wethouder Gijsbertsen vertrekt

Na zes jaar wethouderschap en veertien jaar in de Groningse gemeentepolitiek heeft wethouder Mattias Gijsbertsen bekend gemaakt dat hij per 13 april een nieuwe baan heeft. Hij wordt programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis, de landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

“Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik is al snel een van de prioriteiten in mijn wethouderschap geworden. Honderdduizenden kinderen en volwassenen voelen zich niet veilig in hun eigen huis, en ondervinden daar hun hele leven lang de negatieve gevolgen van. Mijn nieuwe functie geeft me de kans om op landelijk niveau te proberen hier verandering in te brengen.

“Ik laat met mijn nieuwe baan niet alleen het wethouderschap maar ook Groningen achter. Dat is geen gemakkelijk afscheid. Ik heb met tal van inspirerende mensen samen mogen werken om de levens van met name kwetsbare Groningers een beetje beter te maken. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de vele medewerkers die mij inhoudelijk en facilitair hebben ondersteund als wethouder en raadslid.”

Gijsbertsen had in zijn tweede termijn als wethouder de portefeuilles sociaal domein, jeugd en jeugdhulp, zorg en veiligheid, volksgezondheid, beschermd wonen en opvang, en inkomen en schulden.

In zijn eerste periode als wethouder was Gijsbertsen verantwoordelijk voor het debacle met WarmteStad, het aardwarmteproject van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat werd stopgezet nadat het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwde voor de risico’s van geothermie.

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *