Groningen brengt inspectieboot in de vaart

Vanmiddag 30 mei rond de klok van 14:00 uur waren velen verzameld om bij de ingebruikname van de nieuwe inspectieboot van de gemeente Groningen aanwezig te zijn.
groningen-gemeentelijk havenbedrijf-nieuwe inspectieboot-37
De nieuwe boot wordt ingezet bij toezicht en handhaving op het water. Na een verwelkoming door Anton Drost vervolgde Jannie Wethouder de bijeenkomst met een korte speech. Alle foto’s van deze middag: klik hier

De haven van de Gemeente Groningen is nog steeds een zeehaven. Sinds 1608 kende de gemeente Groningen een ambtelijke havenmeester maar met de recentelijke reorganisatie is deze ambtelijke titel verdwenen. Dit betekent natuurlijk niet dat hiermee het werk van de havenmeester gaat verdwijnen. Integendeel. Voor de handel wordt het water misschien iets minder gebruikt maar er ziet een toename in de recreatievaart  en dat betekent dat voor handhaving en inspecties een nieuwe wendbare boot is aangeschaft met de toepasselijke naam: HAVENMEESTER.

Na het onthullen van de naam van de nieuwe boot ging het gezelschap onder toeziend oog van de wethouder, een rondje varen op het verbindingskanaal.

Havenmeester

Het gebruik van havens was vroeger geregeld in ordonnanties en instructies die door de stadsregering werden vastgesteld. Toezicht op naleving van de voorschriften werd opgedragen aan een ambtenaar die door de burgemeesteren en Raad werd beëdigd. In de ordonnantie van 1549 was dit nog de boomsluiter maar in 1608 komt de ambtsbenaming ‘Havenmeester’ voor het eerst voor. Daniel Hoeth was van 1682-1690 de eerste Havenmeester Cranepoort.

Al in de 12e eeuw wordt de stad genoemd als porta. Dus 800 jaar havenhistorie heeft de stad Groningen inmiddels.  Slechts een handvol zeeschepen doet Groningen nog aan, maar het heeft nog steeds een zeehavenfunctie. Dankzij de schaalvergroting in de beroepsvaart is de huidige havenfunctie van de verschillende havens die we rijk zijn veranderd. De Noorderhaven is een vrijhaven geworden waar het overgrote deel van de schepen al jaren niet meer gevaren hebben. Ook de Scandinavische havens hebben nagenoeg hun functie als haven voor goederenoverslag verloren. De Westerhaven is gedempt en de Oosterhaven is een jachthaven geworden waar  ’s winters de Groningse chartervloot zich in terug trekt.

Vlakbij het havenkantoor aan de Oosterkade, onder de pijlers van de Oosterhavenbrug, is een ligplaats voor de boot beschikbaar.  Een mooie en nuttige aanwinst waar de medewerkers op het water héél blij mee zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *