Politieke jongeren willen onafhankelijke doorrekening pensioenvoorstellen

ouderenDe JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten roepen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om een onafhankelijke doorrekening en analyse te maken van hun pensioenplannen. De jongerenorganisaties van de VVD, PvdA en D66 vragen de staatssecretaris om hun eigen voorstellen te laten vergelijken met het  zogenaamde “reële pensioencontract” dat op dit moment door het Ministerie zelf wordt uitgewerkt.

Een groot probleem in het huidige pensioenstelsel is dat onduidelijk is hoe risico’s en rendementen worden verdeeld over alle deelnemers. Dit leidt tot steeds grotere spanningen, met name tussen de verschillende generaties. Daarnaast lopen gepensioneerden, met name bij pensioenfondsen die door de crisis hun buffer kwijt zijn, veel te veel risico. Zowel het voorstel van de jongerenorganisaties als de plannen die het Ministerie momenteel uitwerkt probeert een oplossing te vormen voor beide problemen.

In het voorstel van de jongerenorganisaties gebeurt dit door persoonlijke pensioenrekeningen in te voeren. Hierdoor kan het geld van ouderen met minder risico worden belegd terwijl voor jongeren meer rendement gezocht kan worden in risicovollere beleggingen. Tevens is in een systeem op basis van persoonlijke rekeningen volstrekt duidelijk wie welke risico’s draagt.

In het voorstel voor een “reël pensioencontract” van  het ministerie komt ook meer ruimte voor leeftijdsdifferentiatie, maar dan op een veel minder verstrekkende wijze omdat zij niet aan collectieve fondsen durft te tornen. Gepensioneerden blijven daardoor geconfronteerd worden met grotere schommelingen in hun pensioeninkomen. Een veelgenoemde tegenwerping op het voorstel van de jongerenorganisaties is echter dat opheffing van de collectieve fondsen ten koste gaat van intergenerationele risicodeling. Om duidelijkheid te scheppen over de verschillende opties roepen de JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten de staatssecretaris op naast het “reeële pensioencontract” ook hun persoonlijke pensioenoplossing door te rekenen.

“Ons voorstel gebaseerd op persoonlijke pensioenspaarrekeningen is simpel, uitlegbaar en maakt het mogelijk voor alle leeftijden het optimale risico te nemen.”, stelt Paul le Doux, namens de JOVD betrokken bij het project. “Het reële contract is complex, onuitlegbaar, zorgt er nog steeds voor dat het risico voor jong en oud niet optimaal is en bevat bovendien perverse solidariteit van arm naar rijk. Als het ministerie en de vakbonden daar toch voor kiezen, kunnen ze maar beter met goede argumenten komen gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Daar vragen wij nu om.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *