Groningen gaat voor project Warmtenet Noordwest

Warmtenet persconf-3235Duurzame, betaalbare warmte voor Stadjers in Noord-West
Wat het college van B&W betreft gaat het project ‘Warmtenet Noordwest’ door. Met het Warmtenet Noordwest kan duurzame, betaalbare en lokale warmte worden geleverd aan meer dan 10.000 huishoudens en wordt jaarlijks 19.800 ton CO2 bespaard. De warmte wordt geleverd door heet water uit de diepe ondergrond, een duurzame energiebron. Het warmtenet is een project van WarmteStad, het gezamenlijke duurzame nutsbedrijf van gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Het is de bedoeling om begin 2018 de eerste warmte te leveren aan vooral woningen in Paddepoel en Selwerd en aan kennisinstellingen op Zernike.

Verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het aardwarmteproject is een heel belangrijke pijler onder het gemeentelijke beleid om Groningen in de komende twintig jaar energieneutraal te maken. Na jaren van gedegen voorbereiding is het college ervan overtuigd dat dit duurzame energieproject gerealiseerd kan worden. Wij vragen de gemeenteraad om 7 miljoen ter beschikking te stellen voor het verwerven van aandelen in de nutsonderneming WarmteStad die het warmtenet, gevoed door een geothermische bron, gaat aanleggen.”

59 miljoen
Voor de financiering van Warmtenet BV is een vermogen nodig van ruim 59 miljoen euro. Het Waterbedrijf en de gemeente brengen gezamenlijk 16 miljoen in. Verder wordt er ruim 43 miljoen vreemd vermogen aangetrokken.

In mei 2015 stelde de Groninger gemeenteraad de voorwaarden voor het welslagen van het project vast. Daarbij gaat het onder meer om een gezonde financiële huishouding en het waarborgen van een duurzame, betrouwbare energievoorziening en lagere energielasten voor Stadjers. WarmteStad heeft sindsdien alles in het werk gesteld om een gefundeerd besluit te kunnen nemen. Alle uitwerkingen voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in mei 2015.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *