Groningen gestegen op kwaliteitmonitor Fietsplatform

verkeer-fietspaden-1Het Fietsplatform ontwikkelde in 2012 een objectief landelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van fietsregio’s. In de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2013 is Groningen opvallend gestegen van 2 naar 4 sterren. Texel behaalt als enige 5 sterren en de provincie Groningen stijgt van 2 naar 4 sterren.

De kwaliteitsmonitor is een landelijk onderzoek dat regio’s prikkelt om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Getoetst wordt vooral op aspecten waarop de regio’s zelf invloed kunnen uitoefenen. De twaalf Nederlandse provincies en elf belangrijke toeristische regio’s zijn meegenomen. Dit jaar is eenzelfde systematiek gebruikt als vorig jaar. De Kwaliteitsmonitor bestaat uit een vakinhoudelijk onderzoek en de inbreng van de fietser. Het vakoordeel en het consumentenoordeel zijn samengebracht op basis van een weging van factoren. Zes onderdelen zijn uitgewerkt: landschap, toegankelijkheid, kwaliteit routenetwerken, voorzieningen, beheer routenetwerken en onderhoud bewegwijzering. Regio’s kunnen 1 tot 5 sterren verdienen, mede op basis van hun inspanningen. De gegevens hebben betrekking op 2012.
Het gaat goed met het aanbod voor de recreatieve fietser in Nederland, concludeert het Fietsplaform. De gemiddelde score van alle regio’s (provincies en uitgelichte regio’s) is gestegen van 3,3 naar 3,6. Geen enkele regio scoort onder de 3 sterren bij de totaalwaardering. Dit klopt met het algemene beeld: in Nederland Fietsland bestaan geen slechte fietsgebieden, hooguit minder goede. Dertien gebieden scoren 4 sterren: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Friese Waddeneilanden, Waterreijk/IJsseldelta/Vechtdal, Salland, Twente, Achterhoek, Veluwe en Noord- en Midden-Limburg.
Texel behaalt als enige 5 sterren. Zij scoort op alle fronten goed, maar zeker het beheer en onderhoud van het routenetwerk springt er uit. Opvallendste score is van de provincie Groningen. Zij gaat van 2 naar 4 sterren. De provincie Groningen heeft het afgelopen jaar een nieuw knooppuntnetwerk neergezet. Dat hebben zij zodanig gedaan dat het beheer en het onderhoud direct goed geregeld is en ook goed wordt uitgevoerd, aldus het Fietsplatform.

Bron: Verkeersnet

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *