Groningen Hardeweer

groningen hardeweer-9Tussen de fietsknooppunten 60-01-47 passeren we Hardeweer. Moet eerlijk bekennen had er niet eerder van gehoord. Hardeweer een gehucht en wierde in de gemeente Winsum in de provincie Groningen. Het ligt aan de Zuiderweg tussen Ezinge en Den Ham. Iets zuidelijker ligt de wierde Fransum, iets westelijker de wierde Suttum, , iets oostelijker de wierde Beswerd (niet over weg bereikbaar vanaf Hardeweer) en iets noordelijker ligt de Aduarderheerd.

Ten noordoosten van het hoogste punt van de wierde staan twee boerderijen. Waarschijnlijk verwijst de naam naar een eigennaam: de wierde van Harde.

De wierde heeft een hoogte van ongeveer 2,8 meter boven NAP en is aan noordzijde deels verlaagd en aan zuidzijde deels afgegraven. Bij boringen in 1971 in de wierde werden tot een diepte van meer dan 2,2 meter sporen van bewoning gevonden, waaronder inheems Romeins aardewerk en middeleeuwse scherven. Aan westzijde van de wierde werden bij de opgravingen tussen 1,25 en 1,6 meter diepte een cultuurlaag gevonden, die waarschijnlijk een later overslibt gedeelte van een oorspronkelijke vlaknederzetting is. Aan zuidzijde werden bij de boringen tot op 1,3 meter diepte sporen van bewoning gevonden, waaronder inheems Romeins aardewerk.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Steenhuis te Hardeweer
In de kerk van Ezinge liggen de grafstenen van ‘Luwe to Hardeweer’ (gestorven in 1539) en ‘Allo tot Hardeweer’ (gestorven in 1552). In 15e-en 16e-eeuwse bronnen komen verder personen voor met de toevoeging ’to Hardeweer’, waaronder ene Dathe, de vader van Rempt Dathens en vermoedelijk ook van de jongere Cornelis Dathens. Deze Cornelis was grietman, zo blijkt uit een gevelsteen die is ingemetseld in de huidige oostelijke boerderij van Hardeweer en die de tekst “Cornelis*Daetens*Gretman*Tho*Eesinghe*Ferwert*Ende*Hardeweer* ANNO 1578” bevat en waarschijnlijk later werd geplaatst, want ertussenin staat “F I V KLOEC K 1745”. Al deze gegevens wijzen erop dat er een steenhuis moet hebben gestaan bij Hardeweer. Mogelijk verwijst een verkoopakte uit 1606 naar deze behuizing, waarbij toen een singel, grachten, kerkstoelen (collatierecht) en ‘gerechtigheden’ waren. In dezelfde tijd wordt ook de verkoop van de boerderij Suttuma (Suttum) beschreven, die eerder behoorde aan Cornelis Datens. Mogelijk had hij twee boerderijen, maar gegevens hierover ontbreken.

Bron: Wikipedia

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.