Groningen kiest voor brede insteek vrijwilligerswerk

vrijwilligersmarkt-1Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft besloten om het vrijwilligersbeleid op te nemen in een brede participatienota en deze eind 2013 voor te leggen aan de gemeenteraad. Een bredere aanpak van het vrijwilligerswerk past goed bij de sociale doelstelling van de gemeente dat Groningen een stad is waarin iedereen meedoet.

Ook blijkt uit gesprekken met maatschappelijke instellingen dat zij behoefte hebben aan een duidelijke visie van de gemeente Groningen op vrijwillige inzet van Stadjers. Deze organisaties vragen om meer inzicht in de gevolgen van veranderende sociale wetgeving voor hun eigen werkwijze.

Het besluit van het college van B&W betekent dat er geen afzonderlijke nota vrijwilligersbeleid meer komt. In plaats daarvan gaat dit beleid nu onderdeel uitmaken van een integrale aanpak rondom vrijwillige inzet van Stadjers in de Groninger samenleving.

Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet
Binnen de nieuwe aanpak van de gemeente Groningen gaan we uit van vrijwillige inzet.  Hiermee bedoelen we alle verschillende manieren waarop Stadjers (samen) onbetaald activiteiten verrichten voor anderen en op deze manier deelnemen aan de samenleving. Het gaat hierbij dus om maatschappelijke participatie van vrijwilligers in alle soorten en maten.

Tevredenheid
Uit het vrijwilligersonderzoek 2011 en de ‘peilingsdag vrijwilligerswerk’ van 30 maart 2013 blijkt dat maatschappelijke instellingen tevreden zijn over de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Zo is de waardering  over de makelaarsrol van de stichting Stiel en het functioneren van de vrijwilligersvacaturebank groot. Ook zijn de contracten voor vrijwilligers de laatste jaren beter geregeld en is er adequate ondersteuning door de gemeente op het gebied van wet- en regelgeving rondom vrijwilligerswerk.

Tijdens de ‘peilingsdag vrijwilligerswerk’ hebben de maatschappelijke instellingen vragen gesteld over de toekomst van de vrijwillige inzet. Hierbij gaat het met name over de inzet van kwetsbare groepen en het al of niet verplicht inzetten van uitkeringsgerechtigden. Ook is er onduidelijkheid over de gevolgen van de wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor het vrijwilligerswerk. Het kabinet is voornemens het gemeentelijke takenpakket door middel van een gewijzigde Wmo fors uit te breiden en tegelijkertijd een ingrijpende bezuiniging door te voeren.

De gemeente wil via een duidelijke visie in een brede participatienota deze onduidelijkheid bij maatschappelijke partners wegnemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *