Groningen moet zuinig aan tengevolge Haagse maatregelen

zuidholland-den haag-torentje-1De gemeente Ggroningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432roninger staat er financieel slechter voor dan het college van B&W eind vorig jaar dacht. Dat komt omdat de effecten van het regeerakkoord nu bekend zijn en in de financiële vooruitzichten zijn meegenomen.

“Vanaf 2015 verslechtert het meerjarenbeeld fors ten opzichte van de begroting 2013”, meldt het college in een rapportage over de gemeentefinanciën. Dat komt vooral door minder Rijksgeld voor onderwijshuisvesting en de korting op het BTW-compensatiefonds.

Kaasschaaf
“We zitten vanaf 2015 met een structureel probleem van ongeveer veertig miljoen euro per jaar”, licht Schroor toe. “Dat betekent een megazware opgave. En dan hebben we het niet over klein bier en de kaasschaaf. We moeten als college maatregelen nemen die alle portefeuilles van alle wethouders gaan raken. Vergaande maatregelen zijn nodig om een sluitende begroting te presenteren en het weerstandsvermogen op niveau te houden.”

Voorjaarsbrief
Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over te nemen maatregelen. In de Voorjaarsbrief komen B&W met de uitwerkingen van de bezuinigingsvoorstellen.

Tweede tussenrapportage financieel perspectief april 2013 >>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.