Groningen ontwikkelt drie grote zonneparken

steden nederland, gronngen, zernikeImpuls voor Groningen Energieneutraal 2035

In de gemeente Groningen zijn plannen voor het ontwikkelen van drie grote zonneparken. Op de zonneparken komen mogelijk in totaal een kleine 150.000 zonnepanelen die gezamenlijk 27 megawatt stroom kunnen leveren. Hiermee kunnen 7.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. In Hoogkerk ontwikkelt de gemeente Groningen een 3 hectare groot park. Twee andere bedrijven, Solar-EW en GroenLeven, hebben vergaande plannen voor de ontwikkeling van nog grotere parken op de afgedekte vuilstortplaats Woldjerspoor en op bedrijventerrein Westpoort. De aanleg van deze zonneparken wordt mede mogelijk door een landelijke stimuleringsregeling voor het opwekken van duurzame energie (SDE+).

Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “Ik ben heel blij met de SDE+-toekenning. Een enorme stimulans. Onze doelstelling is dat Groningen in 2035 energieneutraal is. Dat betekent dat elf procent van de energievraag in Groningen duurzaam door zonne-energie moet worden geproduceerd. Deze drie zonneparken dragen fors bij aan het halen van deze doelstelling.” Hoewel het goed gaat met de toename van zonnepanelen op daken in Groningen, is het nog niet voldoende. Er zijn niet genoeg geschikte daken. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente plannen ontwikkelt voor grote zonneparken op braak-liggende terreinen om meer duurzame energie te kunnen opwekken.

Zonnepark Hoogkerk
Samen met Grunneger Power ontwikkelt de gemeente Groningen nu een zonnepark op een braakliggend terrein van 3 hectare langs de Aduarderdiepsterweg in Hoogkerk. De gemeente wil een eigen zonnepark om zo het stroomverbruik van haar eigen gebouwen te verduurzamen. De komende jaren komen op diverse gebouwen zonnepanelen te liggen. Maar niet elk gebouw van de gemeente is daarvoor geschikt. Met name op monumentale panden is het lastig om zonnepanelen te plaatsen. Door panelen geclusterd in een zonnepark te leggen, kunnen deze gebouwen toch worden voorzien van duurzame energie.

Vooruitlopend op de realisatie van het zonnepark heeft Grunneger Power omwonenden de kans geboden mee te investeren in en te profiteren van dit project. 50 Mensen waren enthousiast en willen meedoen. Deze optie is interessant voor mensen die wel willen profiteren van duurzaam opgewekte energie, maar die niet de mogelijkheid hebben om zelf thuis zonnepanelen te plaatsen. Voor de beoogde locatie is een omgevingsvergunning aangevraagd en toegekend. De planning is dat het park al eind dit jaar de eerste stroom gaat leveren.

De twee andere initiatieven

Solar Park Westpoort
Het bedrijf Solar-EW wil een zogenaamde thin film zonnepark ontwikkelen op bedrijventerrein Westpoort. Voor 20 ha bedrijventerrein is een omgevingsvergunning verkregen. Het Rijk heeft ook hier geld beschikbaar gesteld in de vorm van een SDE+-subsidie. Dat maakt de kans van slagen voor dit project groot. Volgens Eric van der Gun van Solar-EW zou het zonnepark op Westpoort circa 9.763 MWh per jaar kunnen produceren, waarmee 3.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Ook realiseert het zonnepark dan 4.130 ton aan CO2-reductie. Solar-EW heeft in de concept ontwikkeling gebruik gemaakt van Cirkant Advies uit Groningen.

Thin film is de technologie voor de volgende generatie zonnepanelen. De panelen zijn kleiner en goedkoper dan de standaard zonnepanelen, maar ze leveren een hoger rendement. In totaal kunnen er maximaal 94.000 thin film zonnepanelen op Westpoort geplaatst worden. Dit komt overeen met ongeveer 43.000 ‘gewone’ zonnepanelen.

Zonnepark Woldjerspoor
Op de provinciale (afgedekte) vuilstortplaats Woldjerspoor van 15 hectare wil het bedrijf GroenLeven een bijzonder zonnepark met 47.000 zonnepanelen ontwikkelen. Bijzonder is dat er gewerkt wordt met een oost-west opstelling, in tegenstelling tot de gebruikelijke opstelling die naar het zuiden gericht is. Voordeel hiervan is dat er beter verspreid over de dag energie opgewekt wordt. Tegelijk is dit een antwoord op het probleem van overproductie tussen 12 en 15 uur. Deze opstelling op zo’n grote schaal is uniek voor Nederland en zal een primeur zijn. Zodra het besluit over de SDE+-subsidie genomen is, kan begonnen worden met de aanleg van het park.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *