Groningen start proef onderwijs op maat aan dak- en thuisloze jongeren

groningen-politiek-personen-ton schroor-1Leven op orde brengen en startkwalificatie halen.

Nog dit schooljaar start een proef met onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren in Groningen. Het gaat om een initiatief van de gemeente Groningen, drie MBO-instellingen, Het Kopland, het landelijk samenwerkingsverband Van de Straat en het ministerie van OCW. De proef is een combinatie van ‘je leven op orde brengen’ en het halen van een startkwalificatie voor dak- en thuisloze jongeren.

 

Onderwijs is de sleutel voor een stabiele toekomst voor jongeren in een kwetsbare positie en verkleint de kans op afhankelijkheid van gemeentelijke instanties. Dit vinden de deelnemers zowel maatschappelijk als economisch gewenst. Tijdens de proef onderzoeken de deelnemende organisaties wat er nodig is voor toegang en aansluiting met het onderwijs en het halen van een startkwalificatie. Ton Schroor, wethouder Onderwijs van de gemeente Groningen: “Ik ben heel enthousiast dat we in Groningen deze proef met onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren gaan uitvoeren. Met deze proef zoeken we de ruimte die nodig is om deze jongeren perspectief te bieden en dat is ruimte die er in de huidige wet- en regelgeving nog niet altijd is.“

Groningse Toppers
De proef gaat van start met 25 ‘Groningse Toppers’. Dit zijn dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar die weer terug naar school willen om een diploma op MBO 2–4 niveau te halen. De werving vindt dit schooljaar in twee fasen plaats.

Toename
Nederland telt bijna 9000 dak- en thuisloze jongeren. De verwachting is dat dit aantal toeneemt. (Dreigende) dakloosheid leidt vaak tot schooluitval. Dak- en thuisloze jongeren hebben immers wel wat anders aan hun hoofd dan hun diploma halen. Ze lopen een achterstand op of gaan, bijvoorbeeld door schulden, helemaal niet meer naar school.

Zelfredzaamheid
De gemeente Groningen en het MBO-onderwijs willen voor dakloze jongeren een samenhangende onderwijsaanpak. Het uiteindelijke doel is economische en sociale zelfredzaamheid van de jongeren, passend bij hun mogelijkheden en niveau. De proef voor dak- en thuisloze jongeren sluit bij deze ambitie aan, omdat deze doelgroep niet past binnen het klassieke reguliere MBO-onderwijs. Hierdoor zijn de kansen op een zelfstandige positie in de samenleving voor deze groep nu vrijwel nihil.

Vervolg
Een vergelijkbare proef wordt in Leeuwarden gehouden. De deelnemende organisaties in Groningen hopen de werkwijze na de proef ook aan te kunnen bieden aan een nog grotere groep kwetsbare jongeren. Het project dat dit schooljaar start, kan hierbij als breekijzer fungeren.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *