Onderwijs op Maat voor dakloze jongeren in Groningen van start

onderwijs-noorderpoortcollege-onderwijs op maat-2Vanmorgen, donderdag 28 januari, vond de kick-off plaats van het proefveld ‘Onderwijs op Maat’ bij het Noorderpoortcollege, vestiging Pop Dijkemaweg in de Groninger wijk Ulgersmaborg.  Het eerste project waarbij dak- en thuisloze jongeren onderwijs krijgen dat is aangepast aan hun specifieke situatie en behoeftes. Zo kunnen zij het halen van een diploma combineren met het op orde brengen van hun leven. Doel van deze bijeenkomst is dat jongeren, bestuurders en andere betrokkenen met elkaar verkennen wat deze jongeren hierbij nodig hebben. Lees verder

Groningen start proef onderwijs op maat aan dak- en thuisloze jongeren

groningen-politiek-personen-ton schroor-1Leven op orde brengen en startkwalificatie halen.

Nog dit schooljaar start een proef met onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren in Groningen. Het gaat om een initiatief van de gemeente Groningen, drie MBO-instellingen, Het Kopland, het landelijk samenwerkingsverband Van de Straat en het ministerie van OCW. De proef is een combinatie van ‘je leven op orde brengen’ en het halen van een startkwalificatie voor dak- en thuisloze jongeren.

 

Onderwijs is de sleutel voor een stabiele toekomst voor jongeren in een kwetsbare positie en verkleint de kans op afhankelijkheid van gemeentelijke instanties. Dit vinden de deelnemers zowel maatschappelijk als economisch gewenst. Lees verder

Groningen verandert ondersteuning dak- en thuislozen

groningen-paddepoel-winkelcentrum-dak-thuislozen-1(Ex)cliënten denken mee over nieuw toekomstperspectief

De ondersteuning van dak- en thuislozen in Groningen gaat veranderen. Instellingen en de Groninger gemeenten gaan daar samen mee aan de slag. In de nieuwe aanpak komt de cliënt centraal te staan. Wat is zijn problematiek; wie kan hem daarbij het beste helpen; waar kan dat het beste gebeuren en hoeveel tijd is daarvoor nodig? Uitgangspunt daarbij is de betreffende persoon met de hulp die het beste bij hem past zo snel mogelijk weer op eigen benen te zetten en een eigen plek in de maatschappij te geven. Natuurlijk zijn er mensen waarbij dit niet gaat. Voor hen is er altijd een vorm van beschermd wonen. Lees verder