Groningen Uithuizerwad – Natuurgebied Ruidhorn

natuur-natuurgebied ruidhorn-6Het natuurgebied Ruidhorn, gelegen aan de Groninger kust, is een gebied ter compensatie voor natuurwaarden die verloren zijn gegaan bij het in gebruik nemen van nieuwe delen van de Eemshaven. Het Uithuizerwad bestaat uit het buitendijkse kweldergebied Uithuizerwad en de binnendijkse Ruidhorn Binnendijkse wadparel.

 

De nieuwe natuur is op dezelfde manier ingericht als de bestaande Ruidhorn, die Natuurmonumenten beheert. Het gebied bestaat uit natte graslanden, slik en open water. Het is een van de weinige plekken langs de wadkust waar wadvogels kunnen broeden. De kwelders buitendijks zijn smal of sterk vergrast en de polders binnendijks worden intensief gebruikt door de landbouw. De Ruidhorn vormt daarnaast een belangrijke uitwijkplaats voor vogels tijdens vloed.

Wadvogels en vogelkijkhutten

‘De verdubbeling van het oppervlak aan binnendijkse natuur is grote winst voor de wadvogels. De eerste wadvogels stappen door de nieuwe slikken, op zoek naar voedsel. Ik verwacht dat er dit jaar al kluten gaan broeden’. Vanaf de dijk overziet Overdijk alles. ‘Na het broedseizoen komen er nog drie vogelkijkhutten, zodat iedereen van de vogels kan genieten.’  Zo kwamen we onder meer de heilige ibes, de kluut, de zilverreiger tegen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *