Groningen van toen | deel 4

boterdiep-Sint Franciscus Liefdeswerk-1

Jongeren en leiding vlak voor vertrek zomerkamp op het Boterdiep

Buurthuizen

Iets meer over het Sint Franciscus Liefdeswerk (SFL), dat een clubhuis had aan het Boterdiep te Groningen. In eerste instantie werd het Maatschappelijk Werk voor Minderbedeelden daar onder verantwoordelijkheid van de Paters Jezuïeten door vrijwilligers uitgevoerd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw viel deze verantwoordelijkheid onder een wereldgeestelijke. De doelstelling van het SFL, zoals het Liefdeswerk kortweg werd genoemd, was: ‘zedelijke, godsdienstige en maatschappelijke verheffing van godsdienstig en maatschappelijk verwaarloosde en achterlijke katholieke jongeren der stad’. Er werden clubs opgericht waarbij godsdienstonderricht werd gegeven maar ook gymnastiek en sport, zang, toneel, spelletjes en een zaagcursus stonden op het programma.

Eenmaal per jaar werd er op zomerkamp gegaan. Verspreid over geheel Nederland waren groeperingen onder dezelfde naam actief en in Groningen zou het werk van het SFL later een nog grotere maatschappelijke taak krijgen en de naam veranderen in Rooms Katholieke Jeugdzorg.

Bron: Hans Knot Foto: collectie Jelle Knot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *