Groningen van toen | deel 47

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWie herinnert zich nog de openlucht tentoonstelling ‘Beeld en Route’ die in 1967 werd gehouden? Gedurende de maanden juli en augustus werd destijds onder meer in Oost-Groningen een grootse culturele manifestatie gehouden. Dit gebeuren omvatte ondermeer de plaatsing in de openlucht van honderd beelden van Nederlandse kunstenaars en wel langs de lijn Ter Apel, Bellingwolde, Oudeschans, Finsterwolde en Midwolda en tevens de inrichting van vier exposities.

Het plan voor dit unieke culturele evenement was destijds gegroeid uit een poging van de toenmalige burgemeester, drs. H. J. Eijsink, van Bellingwolde om beelden uit de Keukenhof naar Bellingwolde en Oudeschans te krijgen. Er werden contacten gelegd met Oost-Groningers en dit had tot gevolg, dat men tot een veel grotere opzet besloot.

Het plan werd warm begroet door Oost-Groninger burgemeesters, hogere overheden en stichtingen en uiteindelijk kreeg het plan gestalte in de vorm van deze beeldenroute. De stichting ‘Beeld en Route Groningen’ bemoeide zich met de voorbereidingen voor dit destijds unieke gebeuren.

steden nederland, ter apel

De beelden werden onder meer geplaatst rondom ‘t Klooster in Ter Apel; in ’t Klooster werd tevens een tentoonstelling van klein plastiek georganiseerd. In het park van Bellingwolde werd een deel van de Keukenhofexpositie ondergebracht. Bovendien werd van de mogelijkheid gebruik gemaakt op particulier terrein bij klassieke boerderijen beelden te plaatsen.

In Oudeschans werd in de voormalige lagere school een expositie ingericht van kunstenaars, die in Oost-Groningen werkten. De route voerde vervolgens naar Finsterwolde, waar twee exposities werden gehouden in galerie Waalkens, gevestigd in zijn boerderij. Ook in Finsterwolde werden enkele beelden ‘langs de weg’ geplaatst. De route eindigde bij de Ennemaborg. In de tuin van de borg werd een beeldenexpositie gehouden en in de borg organiseerde de ‘Galerie de Mangelgang’ een schilderijententoonstelling.

Nadat duidelijk was geworden, dat het plan technisch-organisatorisch uitvoerbaar was werd ook nog contact gelegd met soortgenoten in de stad Groningen, waar ook dergelijke plannen  in voorbereiding waren. Uit dit contact is destijds de wens naar voren gekomen ook de stad Groningen in het gebeuren te betrekken en de organisatie als één geheel te coördineren en te presenteren.

De organisatoren zagen in deze manifestatie niet alleen een belangrijke culturele bijdrage, maar ook een mogelijkheid om de schijnwerpers van de publiciteit op Groningen en in het bijzonder op Oost Groningen te richten. Op de tentoonstelling Beeld en Route in 1967 stond: ‘De Vlam’ op de Grote Markt. Waskowsky, de ontwerper, wilde het ontwerp tot een zes meter hoog beeld vergroten. Maar omdat de kunstenaar met zijn opdrachtgever in felle discussie raakte over materiaalkosten en de exacte plaats van het beeld, bleef in eerste instantie een definitieve opdracht uit.

Bron: Hans Knot Foto: ‘Staat in Groningen’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *