Groningen voorkomt als enige regio daling aantal leerbanen

uwv-basiscijfers jeugdDe laatste vier maanden van 2013 zijn er ondanks de crisis landelijk ruim tienduizend nieuwe leerbedrijven bijgekomen. In dezelfde periode groeide het aantal vacatures voor mbo’ers met vijf procent en bleef het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren stabiel. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht. Mirjam Sterk, ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid, neemt de arbeidsmarktcijfers vandaag in ontvangst in Groningen.  

Aantal leerbanen stabiel in Groningen
Ondanks de economische tegenwind zijn er in de laatste vier maanden van 2013 10.631 nieuwe leerbedrijven geworven. Het Stage- en leerbanenoffensief van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de kenniscentra heeft tot dit resultaat geleid. Het offensief wordt uitgevoerd in samenwerking met de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Zij zet zich samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in voor voldoende leerbanen voor jongeren. ”Een vak leren in een leerbedrijf biedt jongeren de beste kans op werk en voor bedrijven is het een investering in goedgeschoold personeel. De jongeren van nu zijn de vakmensen van morgen”, aldus Sterk.

Het aantal vacatures voor mbo’ers nam op landelijk niveau de afgelopen vier maanden toe met vijf procent in vergelijking met de periode daarvoor. In de arbeidsmarktregio Groningen bedroeg de stijging vier procent. In het schooljaar 2013-2014 daalde het aantal leerbanen landelijk met 12%: van 143.000 vorig jaar naar 125.000 dit schooljaar. Groningen vormde de uitzondering op de regel. In deze arbeidsmarktregio bleef  het aantal leerbanen voor bbl –studenten met 5364 constant in vergelijking met vorig schooljaar. De laatste vier maanden van 2013 zijn in de regio Groningen 511 nieuwe leerbedrijven erkend waarmee studenten in het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding kunnen volgen. Dat zijn er 12% meer dan vorig jaar.

Minder sterke toename ingeschreven werkzoekende jongeren
UWV telde eind december 2013 ruim 86 duizend werkzoekenden tot 27 jaar[1], 15 duizend meer dan eind 2012. In de laatste vier maanden van vorig jaar nam het aantal bij UWV ingeschreven jongeren niet verder toe. UWV registreerde het afgelopen jaar vooral een toename van het aantal jonge vrouwen zonder baan. Het gaat voor een belangrijk deel om vrouwen met zorg- en horecagerelateerde beroepen.

In de arbeidsmarktregio Groningen nam het aantal werkzoekende jongeren het afgelopen jaar met 800 toe, een stijging met 19 procent. Ruim 5.200 jongeren tot 27 jaar stonden eind vorig jaar bij UWV in Groningen geregistreerd als werkzoekend. Van deze groep heeft 45 procent een mbo-opleiding afgerond en is veertien procent s hbo- of wo-opgeleid. De overige 41 procent heeft een lage of voortgezette opleiding.

[1] Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren bestaat uit WW-ers, WWB-ers en niet-uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar, voor zover ingeschreven bij UWV. Dit aantal wordt beïnvloed door registratieprocessen van UWV en gemeenten. Zo kan het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren toenemen door verscherpte controles op de registratieplicht van werkzoekenden met een bijstandsuitkering. De cijfers van UWV mogen niet worden verward met de werkloosheidscijfers zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.

[1] Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren bestaat uit WW-ers, WWB-ers en niet-uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar, voor zover ingeschreven bij UWV. Dit aantal wordt beïnvloed door registratieprocessen van UWV en gemeenten. Zo kan het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren toenemen door verscherpte controles op de registratieplicht van werkzoekenden met een bijstandsuitkering. De cijfers van UWV mogen niet worden verward met de werkloosheidscijfers zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *