Groningen wijst 248 panden aan als nieuw monument

groningen-centrum-sint walburgstraat-1Het college van B&W heeft deze week besloten om 248 panden in de binnenstad als nieuwe gemeentelijke monument aan te wijzen. Dit komt voort uit het vorig jaar vastgestelde Bestemmingsplan Binnenstad. Daaraan voorafgaand sprak de gemeenteraad de wens uit om de historische binnenstad beter te beschermen. Met de aanwijzing willen B&W het historische beeld beter behouden. Daarnaast wil de gemeente de bouwhistorisch waardevolle, vaak middeleeuwse, onderdelen van panden beschermen.

Van de nu aangewezen panden krijgen 215 gebouwen de status van gemeentelijk monument-light. Dit betekent dat alleen de buitenkant vanaf de straatzijde is beschermd. De overige 33 panden beschermt de gemeente compleet.

Winkeliers
Het idee om extra monumenten aan te wijzen, kreeg tijdens de inspraak brede steun van de klankbordgroep Bestemmingsplan Binnenstad. Niet alleen historische verenigingen staan erachter, maar ook winkeliersverenigingen en de Groninger City Club. Wethouder Wonen en Monumenten Roeland van der Schaaf: “Uit onderzoek blijkt dat steden met een historische binnenstad het in economisch opzicht goed doen. Bovendien draagt de zorg voor monumenten bij aan de trots van Stadjers op hun stad.” De gemeente heeft eigenaren van de nieuwe monumenten geïnformeerd via een informatieavond en in persoonlijke gesprekken. Ze konden zienswijzen indienen als ze het ergens niet mee eens waren. De gemeente verstuurt op 3 juli de definitieve aanwijsbesluiten.

Binnenstad
De gemeente wijst gebouwen aan als monument om ze voor de toekomst te bewaren. Deze bescherming betekent niet dat er niets meer aan veranderd mag worden, wel dat de gebouwen niet zomaar gesloopt kunnen worden. Meer informatie over de monumenten in Groningen staat op de cultuurhistorische waardenkaart op de website van de gemeente Groningen.

Schildersbuurt
De gemeente gaat het aanwijzen van meer panden als Gemeentelijk Monument-light ook buiten de binnenstad onderzoeken. Dat gebeurt omdat zowel de Monumentencommissie als individuele eigenaren vragen om bescherming van cultuurhistorisch erfgoed. Dit onderzoek vindt het eerst plaats in de Schildersbuurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *