België Gent | Monument gebroeders Van Eyck

Dit monument vinden we op het Geraard De Duivelhof, een driehoekig pleintje nabij de Sint-Baafkathedraal.

Het monument werd in 1913 onthuld, naar aanleiding van het Internationaal Congres van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Lees verder

Scholten monument Stadspark zwaar beschadigd na aanrijding

Vanmorgen reed een auto tegen het Scholten monument in het Groninger Stadspark. waarbij de bestuurder het ongeval niet heeft overleefd. Beelden en de bronzen ornamenten zijn beschadigd. 

Het Stadspark  is aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw.  De aanleg van het park was een initiatief van de Groninger industrieel  Jan Evert Scholten (1849-1918). Ter eerbetoon werd in 1931 een monument van hem geplaatst op een prominente plek in het stadspark aan de Concourslaan.
Het park werd ontworpen door de landschapsarchitect Leonard Springer, samen met de Groningse directeur van gemeentewerken  J.A. Mulock Houwer.

Bloeiend monument onthuld in strijd tegen de gaswinning en de schade

Afgelopen november zijn er tienduizenden bloembollen gepoot om een bloeiend monument te maken voor alle helden die strijden tegen de gaswinning en de schade in Groningen. Vandaag was het zover om het monument bij de rotonde bij Uithuizen te onthullen en vond er een groot gesprek plaats over dromen voor Groningen en op welke wijze deze waar gemaakt gaan worden.   Lees verder

Sinterklaas overhandigd 100ste Stadsmonumentenbord

Vandaag, 5 december, ontving de Groninger wethouder Roeland van der Schaaf het 100ste Stadsmonumentenbord uit handen van Sinterklaas om deze vervolgens op te hangen op het gemeentelijk monument De Toekomst aan de Coehoornsingel in Groningen. Lees verder

Onthulling gedenkteken goochelaar Ben Ali Libi

Gistermiddag, 1 september, 74 jaar na zijn dood, werd aan de muur van bioscoop een gedenkteken onthuld ter ere van de vermoorde Joodse goochelaar Ben Ali Libi.

Ben Ali Libi, werd geboren als Michel Velleman in het pand van pension Tivoli aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Lees verder

Groningen wijst 248 panden aan als nieuw monument

groningen-centrum-sint walburgstraat-1Het college van B&W heeft deze week besloten om 248 panden in de binnenstad als nieuwe gemeentelijke monument aan te wijzen. Dit komt voort uit het vorig jaar vastgestelde Bestemmingsplan Binnenstad. Daaraan voorafgaand sprak de gemeenteraad de wens uit om de historische binnenstad beter te beschermen. Lees verder

Groningen Rivierenbuurt – Grafmonument familie Scholten

Het grafmonument van de familie Scholten is een monumentaal gedenkteken op de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg in de Rivierenbuurt in Groningen, dat werd opgericht door en voor de Groninger industrieel Willem Albert Scholten (1819-1892), de grondlegger van het Scholten-concern.

In 1882 besloot W.A. Scholten, dat het uiterlijk van zijn toekomstige graf recht zou moeten doen aan hoe hij zijn maatschappelijke positie zag. Hij vroeg daarom op de Zuiderbegraafplaats 45 grafplaatsen eerste klasse aan (volgens sommige bronnen zelfs 55) ten behoeve van de bouw van een grafkelder. Hij moest zich echter tevreden stellen met 27 grafplaatsen, die bovendien gelegen waren op het tweede klasse-gedeelte van de begraafplaats, omdat in de eerste klasse onvoldoende plaatsen beschikbaar waren. Lees verder

Ruim vijf ton voor monumenten

aa kerk -1Het College van burgemeester en wethouders heeft het Jaarprogramma Monumenten 2014 ingevuld met het bedrag dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Het gaat om een bedrag van 550.000 euro. De feitelijke invulling van het jaarprogramma betreft zoals gebruikelijk een mix van diverse aspecten van de monumentenzorg. Zo is er een bijdrage in het onderhoud van de traditionele onrendabele monumenten: de kerken en de molens. Lees verder

Groningen Centrum – Werkmanmonument

groningen-centrum-heresingel-werkmanmonument-1Een enorme boomstam, de vijf meter hoge sculptuur van Armando, werd gegoten in brons en staat in de groenstrook aan de Heresingel in  De boom, die afgaand op zijn omvang enkele honderden jaren oud zou moeten zijn, mist een belangrijk deel dat kenmerkend is voor bomen: de kruin. De stam is abrupt afgekapt. Lees verder

Groningen Centrum – Anti-kernwapenmonument

groningen-centrum-emmaplein-anti-kernwapenmonument-1Dit werk van Hugo Hol is het eerste monument in Nederland, dat is opgericht als protest tegen de kernwapenwedloop en staat in het gras op het Emmaplein in en centrum van Groningen.

In de jaren tachtig was de discussie rondom kernwapens en kernenergie bijzonder actueel en hevig. Lees verder