Ruim vijf ton voor monumenten

aa kerk -1Het College van burgemeester en wethouders heeft het Jaarprogramma Monumenten 2014 ingevuld met het bedrag dat de gemeenteraad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Het gaat om een bedrag van 550.000 euro. De feitelijke invulling van het jaarprogramma betreft zoals gebruikelijk een mix van diverse aspecten van de monumentenzorg. Zo is er een bijdrage in het onderhoud van de traditionele onrendabele monumenten: de kerken en de molens.groningen-ebbingekwartier-noorderbinnensingel-watertoren-1 Een klein deel van het budget is gereserveerd voor de afronding van Watertoren-noord, die op 14 mei wordt heropend. Daarnaast is er jaarlijks een aantal projecten die een zetje nodig hebben of zaken van cultuurhistorische aard waarvoor een financiële bijdrage nodig is. 

De rijksoverheid heeft besloten het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) te beëindigen, waardoor er nog ISV-budget beschikbaar is  tot en met dit jaar. Dit heeft grote consequenties voor de gemeente en ook voor de gemeentelijke monumentenzorg die tot nu toe geheel afhankelijk was van deze geldstroom. Bij de behandeling van de gemeentebegroting moet duidelijk worden hoe het verder moet met de gemeentelijke monumentenzorg.

Vanwege de onduidelijkheid over het budget voor volgend jaar en de wens om lopende projecten af te ronden, is er een fors budget gereserveerd voor de uitbouw en voltooiing van de Cultuurhistorische WaardenKaart (CWK). Deze kaart, waarop alle relevante informatie over monumenten en cultuurhistorie in de gemeente, locatiegebonden ontsloten wordt, is door iedereen via internet te raadplegen: www.groningen.nl/monumenten .

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *