Groninger Museum grondlegger J.A. Feith geëerd

Jhr.Mr. J.A. Feith 1858-1913© Groninger Museum

Jhr.Mr. J.A. Feith 1858-1913
© Groninger Museum

Op 28 januari 2013 is het honderd jaar geleden dat de grondlegger van het Groninger Museum, Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith, op 54 jarige leeftijd is overleden. Zijn onverwachte dood schokte destijds historisch en cultureel Groningen. Tussen 1894 en 1907 had hij in drie fasen de bouw van het – nu oude – Groninger Museum gerealiseerd. Hij was de leidende kracht achter de verzameling en inrichting van dat gebouw. Bovendien was hij als Rijksarchivaris van enorme betekenis voor de kennis van ons verleden.

 

 

De popularisering van geschiedenis stond bij hem hoog in het vaandel. Hij initieerde de publicatie  van de Groninger Volksalmanak, schreef het eerste Borgenboek en was één van de samenstellers van het Grafschriftenboek. Daarnaast had hij ook vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam en was hij lid van talloze geleerde genootschappen. De stad Groningen eerde Feith met de J.A. Feithstraat. De ereleden van het toenmalige Groninger Museum eerden hem postuum met een borstbeeld gemaakt door de Groninger kunstenaar Fré Jeltsema. Dit borstbeeld is tot half maart te zien in het museum.

Het museum zet zijn werk nog altijd voort, deels met de kunstvoorwerpen die hij verzameld heeft.

Bron: Groninger Museum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *