Groninger Museum grondlegger J.A. Feith geëerd

Jhr.Mr. J.A. Feith 1858-1913© Groninger Museum

Jhr.Mr. J.A. Feith 1858-1913
© Groninger Museum

Op 28 januari 2013 is het honderd jaar geleden dat de grondlegger van het Groninger Museum, Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith, op 54 jarige leeftijd is overleden. Zijn onverwachte dood schokte destijds historisch en cultureel Groningen. Tussen 1894 en 1907 had hij in drie fasen de bouw van het – nu oude – Groninger Museum gerealiseerd. Hij was de leidende kracht achter de verzameling en inrichting van dat gebouw. Bovendien was hij als Rijksarchivaris van enorme betekenis voor de kennis van ons verleden. Lees verder