Gronings ‘kindpakket’ voorziet in behoefte

groningen-noorderplantsoen-noorderzon-haagse delegatie-5Armoedebestrijding bij kinderen bittere noodzaak

Na een oproep van staatssecretaris Klijnsma aan gemeenten om beter in de behoefte van kinderen in armoede te voorzien heeft de gemeente Groningen een ‘kindpakket’ ontwikkeld. Dit is een praktisch pakket aan maatregelen om ervoor te zorgen dat basale zaken zoals kleding en een fiets op orde zijn en te stimuleren dat kinderen uit arme gezinnen mee kunnen blijven doen. Dat hier behoefte aan is blijkt uit de proef in de wijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.

Van de schoolgaande kinderen in de stad komt één op de vijf uit een gezin dat onder de armoedegrens leeft. In een aantal wijken en buurten is dit percentage zelfs hoger. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Wij vinden het daarom belangrijk om extra te investeren in deze gezinnen. De sociale uitsluiting van kinderen die het gevolg is van armoede willen we hierdoor tegengaan. Ook hebben we oog voor de gezondheids-bevordering bij kinderen. In november 2013 zijn we gestart en we zijn trots op wat er in een korte tijd is bereikt”. Het kindpakket loopt door in 2015.
steden nederland, groningen, selwerdFietsen en zwemlessen
Samen met de doelgroep, professionals en vrijwilligers heeft de gemeente een aanbod ontwikkeld ter ondersteuning van minimagezinnen. Zo hebben 60 kinderen een tweede-handsfiets gekregen en worden er ‘repareer je fiets’ workshops aan kinderen gegeven. Ook is geld gegeven voor zwemlessen voor 20 leerlingen uit minimagezinnen zonder zwemdiploma.Omdat de armoede in sommige gezinnen zo groot is dat kinderen geen winterjas of passende schoenen hebben is er een kledinginzamelingsactie opgezet. Er is een klein noodfonds dat wordt ingezet bij schrijnende situaties in arme gezinnen. Ook burgerinitiatieven kunnen ondersteund worden via het Fonds Goed Idee. Daarnaast zijn ruim 200 beroepskrachten voorgelicht over de ondersteuning die mogelijk is voor minima en kinderen in armoede.

 

selwerd-de wegwijzer-voeding dijnke voorleesdag (2 van 9)Stimuleren gezond eten
Vanuit het kindpakket is er ondersteuning voor het aanbieden van fruit op scholen, peuterspeelzalen en jeugdteams van MJD en SKSG in de wijken met het hoogste aantal kinderen in armoede. Fruit eten bevordert de gezondheid. Ook wordt zo het gesprek aangegaan met ouders over het belang van gezonde, betaalbare voeding. De komende maanden worden zo’n 3450 kinderen daarmee bereikt.


Alle kinderen doen mee
De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen uit minimagezinnen mee kunnen doen met sport, cultuur, schoolreisjes etc. Zo is aan vijf basisscholen gymspullen verstrekt voor kinderen uit gezinnen die geen geld hiervoor hebben. Met het project Kids Reporter kunnen kinderen zelf ontdekken wat er in hun wijk te doen is zonder dat het geld kost. Ook is subsidie gegeven aan Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds.
Op gemeente.groningen.nl/minimaloket zijn de bestaande voorzieningen voor minima gebundeld. Ook de webshop Stadjerspas en het kindpakket zijn hier te vinden. Naast regelingen en voorzieningen kunnen minima op de website zien welke gratis of bijna gratis activiteiten er voor kinderen in de wijken zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *