Business Post van Iederz naar Cycloon

cycloonOverdracht met werkgarantie SW-medewerkers 

De gemeente Groningen heeft besloten om per 1 oktober 2014 het werkleerbedrijf Business Post van iederz in zijn geheel over te dragen aan Cycloon Post & Fietskoeriers. Met het overdragen van Business Post heeft de gemeente duurzame werkgelegenheid gerealiseerd voor de 60 betrokken medewerkers (52 fte) van de sociale werkvoorziening.

Het college is blij met deze overdracht. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Deze 60 medewerkers worden de komende vijf jaar gedetacheerd bij Cycloon. Het advies van de OR iederz is hierin mede bepalend geweest. Zij behouden hun SW-rechten en hun huidige werkplek, inclusief de begeleiding op de werkvloer”.
De intentie en ambitie van de gemeente en Cycloon is om na vijf jaar opnieuw met elkaar afspraken te maken, afhankelijk van de dan geldende situatie op de postmarkt.

Cycloon Post Groningen
Cycloon staat in de stad Groningen al jaren bekend als fietskoeriersbedrijf. De overname van Business Post Zwolle in 2013 betekende echter een eerste stap in de sociale werkvoorziening. De formule bleek succesvol. Overnames van posttaken bij sociale werkplaatsen in Meppel, Dalfsen, Kampen, Deventer en Nijmegen volgden elkaar snel op. Waarna nu met gepaste trots Cycloon Post Groningen gepresenteerd kan worden. Een nieuwe vestiging waar, naar het succesvolle voorbeeld in Zwolle, fietskoeriers en postmedewerkers intensief samenwerken en elkaars verlengstuk in de dienstverlening zijn.

Volwaardig participeren
Met de overdracht geeft het college uitvoering aan het in de ‘(Re)visie Zicht op werk en participatie in stad’ genoemde beleid om zoveel mogelijk SW-ers zo dicht mogelijk bij reguliere werkgevers te laten werken. In de visie van het college versterkt het werken bij een reguliere werkgever het volwaardig participeren in de samenleving en draagt het bovendien bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
Daarnaast is er ook een financiële noodzaak om meer mensen buiten de eigen sociale werkvoorziening te laten werken. Door o.a. de landelijke bezuinigingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet is besparen op de bedrijfsvoering van belang.

Beschut werk blijft
Met de verkoop van Business Post is het laatste werkleerbedrijf van iederz ondergebracht bij een regulier bedrijf. Wat overblijft bij iederz is het beschutte bedrijf. Daarin wordt op dit moment werk geboden aan ca. 450 mensen die (nog) niet gedetacheerd kunnen worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *