Business Post van Iederz naar Cycloon

cycloonOverdracht met werkgarantie SW-medewerkers 

De gemeente Groningen heeft besloten om per 1 oktober 2014 het werkleerbedrijf Business Post van iederz in zijn geheel over te dragen aan Cycloon Post & Fietskoeriers. Met het overdragen van Business Post heeft de gemeente duurzame werkgelegenheid gerealiseerd voor de 60 betrokken medewerkers (52 fte) van de sociale werkvoorziening.
Lees verder