Groningse bed-bad-brood opvang wordt uitgebreid

Tijdelijke woonunits bieden plaats aan 176 personen

De bed-bad-brood voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen in Groningen blijft open

De bed-bad-brood opvang voor asielzoekers en uitgeprocedeerde vluchtelingen aan de Helsinkistraat in Groningen wordt uitgebreid. Er wordt een aantal woonunits geplaatst op het terrein van de huidige locatie. De units hebben een capaciteit van 176 plekken. De uitbreiding is nodig omdat het aantal mensen dat een beroep doet op de bed-bad-brood regeling nog elke maand toeneemt.

 Verwachte groei
Op dit moment (september 2016) vangt Stichting INLIA 247 mensen op in het kader van de bed-bad-brood regeling. 110 van hen verblijven aan de Helsinkistraat, de anderen op verschillende kleinere locaties. De uitbreiding biedt plaats aan de verwachte groei van 70 tot 120 personen die het komende jaar bij de opvang zullen aankloppen. Het gaat veelal om personen afkomstig uit de AZC’s in de regio Groningen, waaronder het centrum in Ter Apel.

Tevreden
De vraag naar opvangplekken blijft de komende tijd bestaan, zeker zolang er geen akkoord is tussen Rijk en Gemeenten. Wethouder Ton Schroor: ‘Uitbreiding is noodzakelijk als je kijkt naar de vraag die er is. Bovendien ben ik tevreden over hoe deze voorziening functioneert. Om verschillende redenen moeten we blijven voorkomen dat deze mensen op straat terecht komen. Onze aanpak werkt. Dat blijkt uit de resultaten’. Naast het bed, bad en brood wordt samen met de mensen gekeken naar een realistisch toekomstperspectief.

Grens bereikt
De units worden betaald uit de vergoeding die het Rijk voor de opvang geeft, namelijk 40 euro per persoon per dag. De uitbreiding is tijdelijk, in afwachting van het definitieve bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten. Schroor: ‘Het is belangrijk dat het akkoord er komt, zodat we kunnen werken aan een duurzame oplossing’.

Stichting INLIA zorgt voor het plaatsen en beheer van de units. Het plaatsen kost circa 2 tot 3 maanden.
Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *