Grou viert Sint Piterfeest

In Grou in de provincie Friesland wordt geen Sinterklaasfeest gevierd, hier viert men op de zaterdag voor 21 februari Sint Piter. Voor buitenstaanders lijkt het op Sinterklaas, maar Sint Piter heeft een andere oorsprong en is sinds 2018 bijgeschreven op het Inventaris Immaterieel Erfgoed waar Zwarte Piet is vervangen door Aldemar. Fotograaf Jan Hendrik van der Veen nam een kijkje.

Sint Piter kwam gisteren 11 februari aan met de boot in Grou. Hij draagt een witte mantel en rijdt op een Fries paard. Sint Piter werd ontvangen door  burgemeester Sybrand van Haersma Buma en toegezongen door de kinderen.

Daarna gaat Sint Piter in optocht door het dorp, met de burgemeester, vertegenwoordigers van comités en schoolkinderen. Sint Piter bezoekt in Grou scholen, het kinderdagverblijf, het verzorgingscentrum, een kinderinstuif, een instuif voor Grousters en oud-Grousters en zieke kinderen. Sinds 1951 wordt er elk jaar een Sint Pitersprookje opgevoerd. Het sprookje is één van de pijlers van het huidige feest en is in het Fries. Bij het feest horen ook Friestalige Sint Piterliedjes. Sinds 2021 wordt Sint Piter vergezeld door zijn maat Aldemar.

Aldemar is een natuurmens en woont met zijn ouders in een boomhut in Nationaalpark de Alde Feanen bij Grou. Hij draagt een halfhoge hoed met een lasbril. Op zijn rug draagt hij een korf met daarin pipernuten, cadeautjes en zijn iPad.

Voor de aankomst van Sint Piter organiseren de Sint Piterfroulju (Sint Pitervrouwencomité) de Sint Piterbeurs. Deze beurs brengt ieder jaar een groot bedrag op dat ten goede aan het sprookje en het uitgeven van boeken en Sint Piterspelletjes voor de kinderen.

Tijdens de beurs is Aldemar aanwezig om schoentjes en laarsjes van kleine kinderen in ontvangst te nemen. De schoentjes en laarsjes met een cadeautje kunnen later worden gezocht in een van de etalages van de winkels in Grou. Op 21 februari wordt aan het einde van de middag in het centrum van het dorp afscheid genomen van Sint Piter en Aldemar.

Geschiedenis en ontwikkeling

Sint Piterfeest is een voorjaarsfeest. Het werd op diverse plaatsen gevierd, vaak gepaard met vruchtbaarheidsrituelen en vreugdevuren. Overal verdween het Sint Piterfeest in de loop der jaren, maar in Grou bleef het bestaan, zij het in een andere vorm dan nu. In 1903 werd de Sint Piterfiguur geïntroduceerd, bedacht door een kleuterjuf van Brabantse komaf. Sinds 1973 komt Sint Piter aan op de zaterdag vóór 21 februari.

Bron: Immaterieel Erfgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *