Hanzehogeschool Groningen ontvangt als eerste certificering honoursonderwijs

groningen-zernike-hanzehogeschool-1Van alle Nederlandse hogescholen en universiteiten in Nederland is de Hanzehogeschool Groningen de eerste die van de NVAO het bijzondere kenmerk Certificering voor honoursonderwijs mag voeren. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geeft hiermee aan dat de kwaliteit van het honoursonderwijs én de borging daarvan van significant hoog niveau zijn.

Het bijzonder kenmerk certificering honoursonderwijs wordt toegekend aan de Hanzehogeschool als instelling vanwege haar excellentiebeleid dat honoursonderwijs en de kwaliteit hiervan een prominente plaats in de organisatie verschaft.

Citaat uit het rapport: ‘De Hanzehogeschool neemt op het gebied van het honoursonderwijs ofwel excellentieonderwijs een onderscheidende plaats in het Nederlands hoger onderwijs in.’

Binnen de hogeschool wordt het honoursonderwijs gecoördineerd en gestimuleerd vanuit het Hanze Honours College, dat daarbij speciale aandacht besteedt aan de kwaliteit van de honoursprogramma’s. Ieder honoursprogramma is in samenwerking met het externe adviesbureau Hobéon gecertificeerd. Honoursonderwijs is onderwijs dat studenten extra uitdaging biedt. Het heeft sinds een aantal jaren een vaste plek binnen het onderwijs van de gehele hogeschool. Alle 54 bacheloropleidingen bieden honoursonderwijs aan; zo kan werkelijk iedere student die meer uitdaging zoekt naast zijn eigen studie één of meerdere honoursprogramma’s volgen.

Binnen honoursprogramma’s wordt vaak gewerkt in multidisciplinaire teams waarin het gemeenschappelijk oplossen van complexe en reële vraagstukken uit het werkveld en de samenleving centraal staan. Voorbeelden zijn het Gemeente Groningen project WIJS, een leerwerkplaats waar studenten wijkgericht activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om jongeren te betrekken bij hun eigen buurt en de –inmiddels jarenlange- samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Het toekennen van dit bijzondere kenmerk is de hoogst mogelijke Nederlands-Vlaamse erkenning voor de kwaliteit van het honoursonderwijs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *