Helperzoomtunnel ter hoogte van Helper Brink

groningen-helpman-tunnengebiedEenrichtingsverkeer op de Helper Brink, 30 km/uur in bijna heel Helpman
Nieuwe tunnel tussen Helperzoom en Europapark

De nieuwe tunnel onder het spoor tussen de Helperzoom en het Europapark komt ter hoogte van de Helper Brink.

Dat heeft het college van Burgemeester en wethouders van Groningen besloten, op voorstel van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. De nieuwe tunnel is nodig om een autoverbinding te houden tussen Helpman en de wijken aan de andere kant van het spoor: Europapark, De Linie en de Oosterpoort. De huidige spoorwegovergang tussen de Helperzoom en de Esperantoweg moet over enkele jaren dicht, vanwege de toename van het aantal treinen dat hier passeert.

Ombouw zuidelijke ringweg
De nieuwe tunnel wordt betaald met geld dat beschikbaar is voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Voor het project Aanpak Ring Zuid werken de gemeente en de provincie Groningen samen met Rijkswaterstaat, de eigenaar van de ringweg. De drie partijen hebben voor het bepalen van de beste plek voor de nieuwe tunnel verschillende alternatieven overwogen, op basis van een onderzoek van Grontmij. Een tunnel bij de Helper Brink blijkt het beste in te passen en is goedkoper dan de andere varianten (De Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan, ten zuiden van de Esserweg of bij de huidige spoorwegovergang). Ook voor het busverkeer en voor ambulance en brandweer is aanleg van de tunnel bij de Helper Brink de beste optie.

Uit verkeersprognoses blijkt dat de aanleg van de tunnel geen gevolgen heeft voor het totale autoverkeer in Helpman. Dat blijft ongeveer gelijk, zo laten de computervoorspellingen zien.
De verkeersstromen in de wijk verschuiven wel. Verkeer dat nu over de spoorwegkruising bij de Esperantoweg rijdt, zal in de toekomst de tunnel nemen en komt dan meer zuidelijk uit op de Helperzoom. Vandaar verspreidt het verkeer zich verder over de wijk

Verkeersplan voor Helpman
De gemeente werkt aan een verkeersplan voor de wijk, waarbij leefbaarheid en verkeersveiligheid voorop staan. Dat plan is gekoppeld aan de aanleg van de tunnel en wordt – net als de tunnel zelf- betaald door het rijk.
Kern van dit verkeersplan is dat in bijna alle straten in Helpman een maximumsnelheid van 30 km/uur gaat gelden. Alleen de Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoom houden een maximumsnelheid van 50 km/uur. De  Helper Brink krijgt eenrichtingsverkeer aan de beide uiteinden en meer ruimte voor het halen en brengen van schoolkinderen.  Er komen snelheidsbeperkende maatregelen (drempels) op de rest van de Helper Brink, De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan. De gemeente wil de verkeersmaatregelen zo snel mogelijk uitvoeren. Liefst al vóór de aanleg van de nieuwe tunnel, die staat gepland voor 2015/2016.

De scholen in Helpman hebben aangegeven in het verkeersplan goede mogelijkheden te zien om de wijk veiliger en leefbaarder te maken. In overleg met de scholen en met bewoners en ondernemers zal het verkeersplan nader worden uitgewerkt.

Bron: Gemeente Groningen
Afbeelding: RingZuid

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *