Henk Folkertsma Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

koninklijk onderscheiden-9305Vanmiddag op woensdag 9 oktober heeft Henk Folkertsma een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen van burgemeester Peter Rehwinkel in het Goudkantoor in het centrum van Groningen.

Henk Folkertsma zette en zet zich in als vrijwilliger, plaatselijk, nationaal en op internationaal niveau op diverse terreinen, waaronder bewonersorganisaties, beroepsvereniging en defensie. Hij heeft hiermee bijgedragen aan brede maatschappelijke doelen.

Hij speelde in het verleden een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de benadering van verpleeghuisbewoners en was een voorvechter  van huisvesting met meer privacy voor bewoners van verpleeghuizen voor psychogeriatrie. In zijn functie van operatieassistent heeft hij met zijn inzet tijdens de fusie van het Medisch Centrum Leeuwarden met het Bonifaciushospitaal een belangrijk aandeel geleverd in de vorming van de organisatie binnen de operatiekamers zoals die tot op vandaag functioneert. Daarnaast is hij zeer actief in de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en levert hij nationaal en internationaal een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de LVO.

In het kader van de samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en een aantal ziekenhuizen (IDR) wordt ziekenhuispersoneel op vrijwillige basis  ingezet om een bijdrage aan de verzorging van zieken en gewonden bij oefeningen, rampen en (uitzendings-) missies te leveren. Aansluitend op zijn beroepsuitoefening als operatieassistent nam de heer Folkertsma tussen 2003 en 2011 onder internationaal commando deel aan een drietal zware missies in Bosnië, Kosovo en Afghanistan.De ‘burger’ Henk Folkertsma besloot zich afgelopen jaar nogmaals ter beschikking te stellen voor de missie onder Duits commando naar Kunduz in juli-september 2013.  Het humanitaire karakter is de hoofdreden dat decorandus zijn bijdragen leverde aan de uitzendingen. Tijdens de missies wordt operatiepersoneel nadrukkelijk óók ingezet voor hulp aan de lokale bevolking.

Daarnaast zet decorandus zich in voor zijn woonomgeving. Als actief lid en voorzitter van  de VVE Griffeflat Groningen leverde hij een jarenlange bijdrage aan het bevorderen van een goed woonklimaat. Hij wist de bij de oplevering aanwezige structurele en gecompliceerde knelpunten op te lossen met de diverse partners, Woningbouwvereniging, huurders, eigenaren, winkels en de aannemers en onderaannemers.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *