Fietsers rijden om bij aanpak Noordzeebrug

groningen-de hoogte-noordzeebrug-werkzaamheden-1Bij de aanpak van de Noordzeebrug besteedt de provincie Groningen bijzondere aandacht aan fietsers. Zij moeten straks bij de sloop van de brug (tweede fase) eind 2014, omrijden via de Gerrit Krolbruggen en/of de Walfridusbrug. Dit betekent dat de route voor fietsers straks over het algemeen ongeveer 1,5 kilometer langer is.

De toekomstige aannemer heeft als uitdaging om mee te denken over een oplossing voor de fietsers en krijgt een extra beloning als hij met een gepast en betaalbaar alternatief komt voor het omrijden.

Twee fasen

De huidige Noordzeebrug bestaat uit twee helften. Deze worden gesloopt en herbouwd in twee fasen. Weggebruikers (onder andere auto’s ) kunnen tijdens de sloop gebruik blijven maken van de brug, maar met beperkte rijstroken. De verwachting was dat fietsers in de tweede fase van de werkzaamheden straks tien maanden lang de Noordzeebrug niet zouden kunnen passeren. Voor fietsers zou er onvoldoende ruimte zijn en dit zou voor onveilige situaties zorgen. Tijdens de diverse inloopavonden die rond dit project zijn georganiseerd, kwamen vanuit de bezoekers kritische opmerkingen over deze afsluiting. Dit was aanleiding om onder de fietsende gebruikers van de Noordzeebrug een enquête te houden om te onderzoeken aan welke alternatieve route fietsers de voorkeur geven.

Resultaten

Iedere dag maken 2400 (brom)fietsers gebruik van de Noordzeebrug. De meeste deelnemers aan de enquête (39%) gaven aan 6 minuten omfietsen acceptabel te vinden, gevolgd door 35% die aangaven maximaal 10 tot en met 12 minuten om te willen rijden. Ruim 44 % van de respondenten gebruikt het fietspad om naar het werk te gaan, gevolgd door respondenten die naar school (17%) gaan. De meeste respondenten (73%) gaven aan de alternatieve route via de Gerrit Krolbruggen de voorkeur te geven. Er zijn diverse alternatieven bedacht, zoals een tijdelijke fietsbrug, het inzetten van een fietsbus en het gebruik van een pontje. De meeste alternatieven brengen echter veel extra kosten met zich mee. De meest voor de hand liggende oplossing is dan ook omfietsen via de Gerrit Krolbruggen. De resultaten van de fietsenquête zijn inmiddels met de Fietsersbond besproken.

Voor meer informatie zie ook  www.ringgroningen.nl en via Twitter @ringgroningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *