Het Groene Kruis maakt snelle doorstart

beschuit met muisjes (1 van 1)Kraamzorg Het Groene Kruis maakt per direct een doorstart als nieuwe BV waarvan het Martini Ziekenhuis de aandeelhouder is. De zorgverlening in alle gezinnen blijft daarmee volledig gegarandeerd. De medewerkers zijn vanavond op de hoogte gesteld. De nieuwe organisatie gaat met tweederde van het huidig aantal medewerkers onder de nieuwe vlag door. De naam van de organisatie verandert niet.

Het faillissement van Kraamzorg Het Groene Kruis komt mede voort uit de langdurige economische recessie, een periode waarin beduidend minder baby’s worden geboren. De bedrijfsvoering van Kraamzorg Het Groene Kruis stond daardoor al enkele jaren onder druk en de organisatie was niet in staat hierin een ommekeer aan te brengen. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis: ‘Wij realiseren ons dat dit voor de medewerkers van Kraamzorg Het Groene Kruis als een schok komt. Vanuit het Martini Ziekenhuis is er nu een BV opgericht, waardoor we de organisatie en hun gerenommeerde naam kunnen behouden. De aansluiting van kraamzorg bij het Martini Ziekenhuis past bij onze strategie en onze toekomstvisie op veilige moeder- en kindzorg.’ Ook zorgverzekeraar Menzis is positief over deze ontwikkeling. Bestuursvoorzitter Roger van Boxtel: ‘We zien dat de geboortezorg in de regio onder druk staat. Menzis ondersteunt deze doorstart omdat hiermee de kraamzorg voor de regio geborgd blijft en omdat we geloven in het belang van een optimale afstemming tussen kraamzorg, verloskundigen en het ziekenhuis. We streven daarbij naar meer samenwerking, deze stap past hier goed in.’

Gevolgen voor klanten en medewerkers
Voor alle klanten die nu kraamzorg ontvangen en voor alle klanten die ingeschreven staan voor kraamzorg bij Kraamzorg Het Groene Kruis verandert er niets. Zij krijgen nog steeds kraamzorg door gedreven en professionele kraamverzorgsters en blijven daar ook na de overname van verzekerd. De organisatie zal echter wel ingrijpend moeten veranderen om het hoofd te kunnen bieden aan een krimpende markt en de beperkte financiële armslag binnen het financieringsstelsel van de kraamzorg.

Doordat Kraamzorg Het Groene Kruis failliet gaat, krijgen alle medewerkers ontslag. Zij zullen komende week duidelijkheid krijgen voor wie er wel en voor wie er geen plaats is binnen de nieuwe organisatie. Voor alle medewerkers, zowel op kantoor als in de zorg, die in dienst komen van de BV, geldt dat zij een nieuw contract aangeboden krijgen dat past binnen de financiële mogelijkheden van de organisatie. Het nieuwe management zal bestaan uit André Miedema voor de bedrijfsvoering en Lindy van Breda Vriesman, de huidige manager zorg van Kraamzorg Het Groene Kruis. Feenstra: ‘We vragen veel van de medewerkers en voor sommigen is het een hard gelag, dat realiseren we ons terdege. Deze maatregelen zijn echter onvermijdelijk om tot een vitale organisatie te komen. Wij zijn overtuigd van het succes daarvan. Kraamzorg Het Groene Kruis is klaar voor de toekomst en blijft hoogwaardige zorg leveren aan de nieuwe generatie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *