Oostwand Grote Markt verder uitgebreid

groningen centrum sloop oostwand-1Gemeente koopt Grote Markt 30/33-Poelestraat 2

Met de aankoop van Grote Markt 30/33 – Poelestraat 2 komen nieuwe mogelijkheden in beeld voor de Oostwand van de Grote Markt. Er komt nu ruimte voor het realiseren van een groot winkelvolume in de Oostwand en verschillende ketens hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt. Een vestiging van een grote winkelketen op deze plek kan een extra impuls voor de bedrijvigheid in het oostelijk deel van de binnenstad betekenen.

De wens om dit hoekpand te verwerven was er al in 2004. De eigenaar van het pand had echter andere plannen en aankoop was niet mogelijk. De planontwikkeling van de Oostwand is hierdoor beïnvloed; zo werd besloten om vóór het pand langs te bouwen. Rond de zomer van 2012 is de gemeente benaderd door de eigenaar, hij wilde zich concentreren op zijn bezit in de Randstad en het Groningse pand afstoten. De gemeente heeft het pand kunnen kopen voor 2.7 miljoen euro.

Wethouder Dig Istha, verantwoordelijk voor het Groninger Forum en de Grote Markt Oostzijde:

“Na stevige onderhandelingen is het pand, tot onze grote tevredenheid, in handen van de gemeente gekomen. De mogelijkheid om in de Oostwand van de Grote Markt toonaangevende commerciële activiteiten te ontwikkelen, zijn hiermee aanzienlijk toegenomen.”

De verwerving van het pand maakt een groot winkelvolume voor een keten mogelijk. En dat is verheugend, want daar is vraag naar. Verschillende ketens hebben hun belangstelling getoond. Het Nederlandse winkellandschap verandert sterk onder invloed van de recessie, de bevolkingsontwikkeling en toenemende internetbestedingen. De toonaangevende winkelformules zetten naar verwachting de komende jaren in op schaalvergroting in de sterkere binnensteden. En dat zal in het Noorden ongetwijfeld de stad Groningen zijn, met haar unieke centrumfunctie in de regionale verzorgingsstructuur van Noord-Nederland.

De aankoop Grote Markt 30-33/Poelestraat 2 is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de Grote Markt, maar ook voor de aantrekkingskracht van en bedrijvigheid in het gehele oostelijk deel van de binnenstad. Ontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed en de gemeente Groningen studeren op dit moment hard op de nieuwe mogelijkheden die zich nu voordoen.

Naast interesse van verschillende winkelketens in een plek aan de oostwand is er (nog steeds) belangstelling vanuit de hotelbranche. En zijn de gesprekken met deze partijen in volle gang.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *