Hoogleraar Orthopedagogiek Carla Vlaskamp geridderd

lintjeVandaag, vrijdag 10, oktober reikte loco-burgemeester Ton Schroor een Koninklijke onderscheiding uit aan prof.dr. C. (Carla) Vlaskamp.

Mevrouw Vlaskamp is sinds 1985 werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 1988 als hoogleraar. Zij is een expert in kennis, kunde en praktische begeleiding van kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) en ontwikkelde compleet nieuwe inzichten in de wijze waarop met deze kinderen wordt omgegaan.

Mevrouw Vlaskamp wordt zowel landelijk als internationaal beschouwd als een van de meest deskundige wetenschappers op dit gebied. In 2009 was zij mede-oprichter van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities aan de RUG met als doel het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Daarnaast was zij een enthousiast en gedegen docent met als uitgangspunt dat Orthopedagogiek niet alleen een wetenschappelijk vakgebied is, maar ook een op de praktijk gerichte discipline die gesteund dient te worden door degelijk en hoog kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Een bijzondere plaats in haar onderzoeksprogramma wordt ingenomen door onderzoek naar de positie en tevredenheid van ouders en naaste verzorgers over de zorg voor hun kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Naast de aan het werk gerelateerde functies bekleedde zij tal van nationale en internationale bestuurlijke functies. Ook was zij lid van vele internationale organisaties en besturen die het haar mogelijk maakten haar ideeën te verbreiden ook in het buitenland.

Mevrouw C. (Carla) Vlaskamp wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *