Huisbezoek belangrijker in bestrijding pgb fraude

steden nederland groningen, paddepoelHuisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebondenbudget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders.

Voor de huisbezoeken is de komende jaren 5 miljoen euro beschikbaar. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. ‘Huisbezoeken hebben hun nut bewezen. We gaan ermee door en schakelen een tandje bij.’

Huisbezoeken nut bewezen

De zorgkantoren hebben sinds 2012 ongeveer 30.000 huisbezoeken afgelegd. Bij 2100 bezoeken leek er iets serieus niet in de haak: mogelijke fraude. Bij 900 gevallen bleek de kwaliteit van de zorg (ruim) onvoldoende. De IGZ is van die gevallen op de hoogte gesteld.

Aanpak fraude voor solide regeling

Van Rijn heeft vrijwel direct na zijn aantreden de strijd met pgb-fraude aangebonden. ‘Voor veel mensen is het pgb een hele goede optie. Daarom heb ik het budget in alle nieuwe wetten verankerd. Bij een solide, houdbare pgb-regeling hoort echter ook dat we de fraude aanpakken en kost wat kost proberen te voorkomen’. Naast de huisbezoeken was een van de maatregelen om het persoonsgebonden budget niet meer op de rekening van de cliënt te storten: trekkingsrecht.

Trekkingsrecht voorkomt fraude

Trekkingsrecht is op 1 januari 2015 ingevoerd in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en in de Jeugdwet. Trekkingsrecht voorkomt fraude, omdat de (hoge) geldbedragen niet meer op de rekening van de budgethouder worden gestort en de controle niet meer achteraf, maar van te voren worden uitgevoerd. Naarmate er langer met trekkingsrecht gewerkt wordt, worden verdachte transacties steeds beter herkend.

Budgethouders niet de dupe

Budgethouders die tijdig en te goede trouw melding maken van (een vermoeden van) fraude, mogen daarvan niet de dupe worden. Mocht een consequentie van de melding zijn dat diens pgb wordt opgeschort, dan dient het zorgkantoor samen met de budgethouder met een oplossing te komen voor het ontstane probleem.

Meer conclusies aanpak pgb-fraude

Meer conclusies over de aanpak van pgb-fraude zijn als volgt:
– het bij indicatie en toekenning van een pgb daadwerkelijk zien van mensen door het CIZ is zeer waardevol gebleken. Daarom wordt iedere aanvrager van een pgb in de Wet langdurige zorg door het CIZ gezien.
– Een pgb is (te) moeilijk te weigeren. Hoewel er de afgelopen jaren meer redenen zijn gekomen om een budget te weigeren, blijkt het moeilijk deze concreet toe te passen.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.