ID-banen bij Werkpro omgezet in regulier werk

groningen-centrum-grote markt-stadhuis-1‘Behoud van sociaal maatschappelijke taken in wijk en buurt’

Buurtconciërges, accommodatiebeheerders en andere mensen die in een voormalige ID-baan werkzaam zijn bij Werkpro, kunnen hun activiteiten voortzetten in een reguliere baan. Het gaat daarbij om 17 arbeidsplaatsen. Met de 400.000 euro die de gemeente in de begroting van 2016 structureel beschikbaar heeft gesteld, is het gelukt om één van de laatste puzzelstukjes te leggen rond de afbouw van gesubsidieerde arbeid.

In november 2011 is de zogeheten ID-regeling afgeschaft. Om de nadelige effecten in de sociaal-maatschappelijke en culturele infrastructuur op te kunnen vangen, werd toen het 200 banenplan ingesteld. Daarmee konden in de afgelopen jaren al veel gesubsidieerde banen worden omgezet in regulier werk. Na het beëindigen van het 200 banenplan per 1 januari van dit jaar bleven er nog een aantal knelpunten over. Daarbij ging het vooral om activiteiten en dienstverlening in buurten en wijken, die met loonkostensubsidie incidenteel in stand werden gehouden.

De structurele bijdrage komt uit de middelen voor gebiedsgericht werken. Dat is volgens verantwoordelijk wethouder Van der Schaaf een logische keuze: “Het gaat vooral om werkzaamheden die zijn gerelateerd aan activiteiten die belangrijk zijn voor de samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Werk dat vooral zichtbaar is als het niet meer wordt gedaan en dat nu maximaal kan worden voortgezet.”

De middelen die de gemeente nu jaarlijks heeft gereserveerd, worden niet uitgekeerd als loonkostensubsidie, maar als subsidie op de activiteiten en dienstverlening, met als voorwaarde dat de werkgelegenheid behouden blijft.

Naast de 17 WerkPro-banen die met dit structurele budget kunnen worden omgezet in reguliere banen, is in de nieuwe Omroepnota die de gemeenteraad binnenkort zal vaststellen, ook extra geld gereserveerd voor het omzetten van de laatste ID-baan bij OOG TV. Voor de vijf laatste voormalige ID-banen in de cultuursector is voor komend jaar nog incidenteel geld gereserveerd. In de nieuwe Cultuurnota die volgend jaar verschijnt, zal ook daarvoor een structurele afweging worden gemaakt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.