D66 wethouder Groningen solt met banen medewerkers fietsenstalling

De SP-fractie vindt het onvoorstelbaar hoe het stadsbestuur solt met de werkers in de fietsenstallingen. Het werk in de fietsenstallingen werd al jaren met tevredenheid uitgevoerd door WerkPro. Afgelopen jaar ging het stadsbestuur onder leiding van Wethouder De Rook ineens over op het openbaar aanbesteden van deze taak. Volgens de socialisten heeft deze vermarkting alleen voor onnodige kosten, onzekerheid en baanverlies gezorgd. Tien werkers in de fietsenstallingen zijn door een bezuiniging van €150.000 hun baan verloren. Lees verder

SP Groningen wil uitbesteding beheer gemeentelijke fietsenstallingen voorkomen

groningen-europark-opening harm buiterplein-19De SP is het niet eens met het voornemen van het stadsbestuur om het beheer van de gemeentelijke fietsenstallingen openbaar aan te besteden.

Momenteel wordt het beheer van de stallingen door de werknemers van WerkPro uitgevoerd, zodat vooral mensen die moeilijk een baan kunnen vinden hier nuttig werk verrichten. Volgens de SP leiden aanbestedingen tot concurrentie en vermarkting die zorgt voor onnodige onzekerheid voor het personeel dat werkzaam is in de fietsenstallingen. Lees verder

ID-banen bij Werkpro omgezet in regulier werk

groningen-centrum-grote markt-stadhuis-1‘Behoud van sociaal maatschappelijke taken in wijk en buurt’

Buurtconciërges, accommodatiebeheerders en andere mensen die in een voormalige ID-baan werkzaam zijn bij Werkpro, kunnen hun activiteiten voortzetten in een reguliere baan. Het gaat daarbij om 17 arbeidsplaatsen. Met de 400.000 euro die de gemeente in de begroting van 2016 structureel beschikbaar heeft gesteld, is het gelukt om één van de laatste puzzelstukjes te leggen rond de afbouw van gesubsidieerde arbeid. Lees verder

Vrije keuze werkgeverschap beheer sociaal culturele accommodaties

groningen-vinkhuizen-goudlaan-goudvinkHet College van B&W heeft besloten om het werkgeverschap voor het beheer van sociaal culturele accommodaties vrij te geven. Voortaan bepalen besturen zelf hoe het werkgeverschap van hun accommodatie is geregeld. De subsidie die WerkPro hiervoor kreeg, wordt stopgezet. Met het vrijgeven van het beheer komt de gemeente tegemoet aan de wensen van de accommodatiebesturen.

Eind 2014 werden verschillende buurthuizen, wijkcentra en speeltuinverenigingen van de stad geconfronteerd met het wegvallen van ID banen. Lees verder

Dutch Street Cup – waar niemand buiten spel staat!

groningen-centrum-ossenmarkt-dutch street cup 2013-19Wat waren ze weer trots vandaag, 2 maart, de mensen van de Stichting van de Straat die voor de derde keer op rij de Dutch Street Cup voor dak- en thuislozen organiseerde op de Ossenmarkt in het centrum van Groningen. Sport verbind en maakt het voor dak- en thuislozen makkelijker (weer) aan te haken bij de samenleving.  Lees verder