Inkoopbeleid en ambtenaar 2.0 in commissie gemeenteraad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Hoe moet de gemeente voortaan handelen bij inkoop en aanbestedingen? En wanneer handelt ’de nieuwe ambtenaar’ van de gemeente Groningen niet meer integer? Dat zijn vragen die woensdag 7 januari aan de orde komen in de commissie Financiën en Veiligheid van de Groningse gemeenteraad.

Dat is ook de gelegenheid waarbij de nieuwe burgemeester voor het eerst in de gemeenteraad in actie komt. Peter den Oudsten gaat met de commissieleden in gesprek over het jaarplan van de Veiligheidsregio voor de Stad. De vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid is van 13.00 tot 15.00 uur in de oude raadzaal van het stadhuis en is vrij toegankelijk. De vergadering is ook online via groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad is de volledige agenda met alle agendapunten en vergaderstukken te bekijken.

Lokale ondernemers
De commissie bespreekt het nieuwe gemeentelijk aankoop- en aanbestedingsbeleid. Daar gaat sinds 1 januari 2015 flink meer geld in om. Tot vorig jaar was daar jaarlijks zo’n 265 miljoen euro mee gemoeid. Maar met de nieuwe zorgtaken voor de gemeente is dat bedrag in één keer verhoogd tot 430 miljoen euro. Het college wil het goede voorbeeld geven door stevig in te zetten op duurzaam inkopen en aanbesteden. B&W willen aansluiten bij het zogeheten ‘Manifest professioneel Duurzaam Inkopen’. Dat betekent dat de gemeente bepaalde duurzaamheidseisen op het gebied van milieu en sociale voorwaarden toepast. B&W willen dat de gemeente ook meer inkoopt bij lokale ondernemers.

Integriteitsgrenzen
Ook de ‘nieuwe ambtenaar’ van de gemeente Groningen en het thema integriteit van de gemeenteambtenaar komen aan de orde. Aanleiding is de uitgave in 2013 van het “inspiratiemagazine” Oogst met betrokkenheid van ambtenaren van de gemeente Groningen met als thema’s onder meer ruimtegebruik en stadslandbouw. Eén medewerker is verder gegaan met een blog op internet over deze thema’s. Volgens het college passend bij de “ontwikkeling van de organisatie en de discussie rond ambtenaar 2.0”: “Het college juicht het toe dat medewerkers van de gemeente Groningen in hun privétijd maatschappelijk betrokken zijn bij onze stad.” Maar voor de SP grenst dit handelen “aan het overschrijden van integriteitsgrenzen”. “Op het Twitter-account en de blog staan dingen waar de gemeente niet noodzakelijk achter hoeft te staan.” De SP wil in de commissie in debat over de rol van de ambtenaar 2.0.

Crisisbeheersing
Verder praat de commissie Financiën en Veiligheid met Peter den Oudsten over het jaarplan van de Veiligheidsregio voor de stad Groningen. De nieuwe burgemeester van Groningen is ook voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio, een nieuwe organisatie waar de brandweer en crisisbestrijding bij horen. De burgemeester wil van de Groningse raad horen of in het jaarplan voor de stad de juiste lokale accenten en nuances rond brandweerzorg en crisisbeheersing zitten. In het jaarplan is onder meer als speerpunt voor de stad Groningen opgenomen dat voorafgaand aan ieder groot evenement een zogeheten “table-top oefening” plaatsvindt. Alle hulpdiensten, de gemeente en de organisator van het evenement oefenen dan met mogelijke scenario’s uit de draaiboeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *