Inwoners provincie Groningen houden vertrouwde aanbieder in 2015

steden nederland groningen, centrumContinuïteit van ondersteuning in 2015

Cliënten in de provincie Groningen krijgen de ondersteuning volgend jaar voor het grootste deel via hun vertrouwde aanbieder. Nagenoeg alle zorgaanbieders blijven in 2015 ondersteuning leveren tegen door de gemeenten gestelde voorwaarden. Eind september tekenen 22 Groningse gemeenten en 72 zorgaanbieders de overeenkomsten. 

“Wij zijn verheugd dat we voor de inwoners van de 22 Groningse gemeenten de continuïteit van ondersteuning hebben gewaarborgd door voor het overgangsjaar 2015 overeenkomsten af te sluiten met de huidige aanbieders. Deze overeenkomsten gelden voor bestaande én nieuwe cliënten. Het geeft ons de ruimte om de noodzakelijke veranderingen in het sociale domein vorm te geven”, aldus het Groningse college van B&W.

Overgangsrecht

Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor dat deel van de taken uit de AWBZ, die naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) over-gaan. Voor een groot deel gaat het om individuele begeleiding en dagopvang. In de Wmo 2015 zijn bepalingen opgenomen voor het overgangsrecht van cliënten. Inwoners, die na 31 december 2014 een doorlopende indicatie hebben voor begeleiding, behouden het recht op ondersteuning in 2015, conform de indicatie, maar met een maximale duur van één jaar.

Inkoop

22 gemeenten in de provincie Groningen (zonder de gemeente Bellingwedde) hebben de koppen bij elkaar gestoken om de ondersteuning voor 2015 gezamenlijk in te kopen. Samen hebben zij een inkooptraject ingezet om met de huidige aanbieders afspraken te maken over continuïteit van de ondersteuning in 2015. De aanbieders die in 2014 een overeenkomst met een Zorgkantoor én cliënten in (één van) de 22 Groninger gemeenten hebben, zijn onder strikte (inkoop)voorwaarden en een nader bepaald budget uitgenodigd zich in te schrijven. Hen is gevraagd om in 2015 ondersteuning te bieden aan hun eigen cliënten die onder het overgangsrecht vallen en aan nieuwe cliënten, inclusief mensen met een herindicatie.

De 22 gemeenten hebben afgesproken dat de gemeente Groningen de centrale uitvoering op zich neemt. De kosten worden gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *