Jannie Visscher benoemd als Compassieambassadeur

paddepoel-bekenkampschool-wilgenlaan-uitreiking 100e waarderingskaart-farshad saderi-2Blijvende aandacht voor verdraagzaamheid in Stad
Groningen meldt zich aan als ‘Compassiestad’
De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij de internationale beweging van Compassiesteden en mag nu de titel ‘Compassiestad’ voeren.

Jannie Visscher, wethouder Integratie, is namens het college van B&W benoemd als Compassieambassadeur. Deze aanmelding betekent dat Groningen zich blijvend wil inspannen voor de waardering van verschillen in culturen en opvattingen in Stad.

De gemeente Groningen voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden door de internationale beweging “Compassionate Cities”. Groningen beschikt met het Platform voor Religie en Levensbeschouwing over een partner die de promotiecampagne ‘Stadjers voor Compassie’ uitvoert. Ook heeft Groningen, met de benoeming van ambassadeurs, noodzakelijke sleutelfiguren aangewezen voor de campagne. Daarnaast worden de nodige communicatiemiddelen (www.stadjersvoorcompassie.nl)  ingezet om de campagne bij zo veel mogelijk Stadjers onder de aandacht te brengen.

De aanmelding als Compassiestad vormt een logisch vervolg op de campagne ‘Stadjers voor Compassie’, waarbij gedurende de periode 2011 t/m 2013 positieve aandacht wordt besteed aan diversiteit in Groningen.

Platform voor Religie en Levensbeschouwing
Op basis van het Gronings handvest voor diversiteit heeft het Platform voor Religie en Levensbeschouwing de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid die bijdragen aan onderlinge verdraagzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de organisatie van de diversiteitsdag, de dag van compassie en de Gulden-regeldag. Ook is vorig jaar de campagne ‘Ieder voor zich?, Laat je hart spreken’ gestart. Via ansichtkaarten en posters worden Stadjers opgeroepen om begrip voor elkaars mening op te brengen.

Twaalf ambassadeurs uit Groningen ondersteunen de campagne en helpen mee om de uitgangspunten van de campagne uit te dragen. Enkele bekende ambassadeurs zijn, de heer Nijland van FC Groningen, mevrouw Aaldering van de welzijnsstichting MJD en bisschop De Korte van het Bisdom Groningen-Friesland.

Integratie- en emancipatiebeleid
Groningen Compassiestad past goed bij het integratie- en emancipatiebeleid van de gemeente Groningen. Op basis van de integratienota ‘Nu Ritsen’ wil Groningen zo veel mogelijk initiatieven ontplooien om met Stadjers in gesprek te gaan over onderlinge betrokkenheid en verdraagzaamheid .

Het campagneteam ‘Stadjers voor Compassie’, de Compassieambassadeurs en de gemeente Groningen gaan op korte termijn overleggen hoe Groningen zich als ‘Compassiestad’  verder kan ontwikkelen.

Bron: Gemeente Groningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *