Joseph Haydn basisschool predikaat Excellente School

groningen-haydenlaanOpenbare basisschool Joseph Haydn heeft vandaag van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs het predicaat Excellente School gekregen vanwege de uitstekende kwaliteit van het onderwijs.

 

 

Het predicaat is onderdeel van de actieplannen die het kabinet in 2011 heeft gelanceerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Met het predicaat krijgen scholen de kans om zich te onderscheiden. Het verschil tussen goed en excellent onderwijs wordt vooral door de school gemaakt. Hoe vertalen deze scholen hun hoge ambities naar bovengemiddelde resultaten? In totaal streden 160 scholen om het predicaat Excellente School en 52 scholen hebben uiteindelijk het predicaat gekregen, waarvan 31 basisscholen en 21 instellingen in het voortgezet onderwijs.
Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten.
De Joseph Haydnschool heeft het predicaat o.a. ontvangen vanwege deze boven gemiddelde resultaten. Al jarenlang scoort de school ruim  boven de norm ( van vergelijkbare scholen) van de onderwijsinspectie. De school stimuleert een zelfstandige en onderzoekende houding van leerlingen. Ook de scholen in het voortgezet onderwijs waar leerlingen van de Haydn naar doorstromen herkennen de bovengemiddeld goede werkhouding. De school biedt een breed onderwijsaanbod met Engelse les vanaf groep 1/2, aandacht voor wetenschap en techniek en een uitgebreid  cultuurprogramma.
Ook het goed ervaren schoolklimaat is opvallend middels programma’s voor sociale vaardigheden (Leefstijl) en Kiva (het succesvolle anti-pest programma uit Finland)

 

Uitgebreid selectietraject
Een jury met experts uit het onderwijsveld heeft een aantal scholen voorgedragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uiteindelijk hebben 31 basisscholen het predicaat Excellente School gekregen. In een uitgebreid selectietraject is gekeken naar:
• onderwijsresultaten
• heldere visie op onderwijs;
• zelf lerend vermogen van de school;
• de omstandigheden waaronder een school werkt;
• de manier waarop een school zich onderscheidt, zoals aandacht voor excellentie,burgerschap of hoogbegaafde leerlingen.

Bron: O2G2 Foto: Google streetview

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *