Kamminga variant Zuidelijke Ringweg nooit serieus genomen

steden nederland, groningen, helpmanDe Kammingavariant is nooit serieus in overweging genomen. Dat laat de Stichting Leefomgeving vandaag weten. De motie van de gemeenteraad die daartoe opriep is niet uitgevoerd.

Terugblik
Vorig jaar oktober heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat een aansluiting van de Hereweg op de nieuwe ringweg onderzocht moest worden. Deze zogenaamde Kamminga-variant zou immers kunnen zorgen voor een betere aansluiting van de stad op de ringweg, en bovendien een flinke verbetering betekenen voor de omwonenden in de Rivierenbuurt en de Wijert. In mei maakte de projectorganisatie echter bekend dat deze aansluiting tot een ongewenste toename van het verkeer op de Vondellaan zou leiden.

De Stichting en Kamminga hebben suggesties gedaan om deze toename op te vangen. Met eenvoudige verkeersmaatregelen kan dit worden bereikt. De projectorganisatie verwacht ook met het inrichtingsplan in Helpman de overlast te kunnen verminderen.

Onjuist geïnformeerd
De argumentatie die de projectorganisatie bij de laatste voorstellen van Kamminga aanvoert is bovendien op verschillende punten aantoonbaar onjuist. Zo blijkt uit een door de stichting gewobt stuk dat het wel degelijk mogelijk is om een extra rijstrook onder het viaduct bij de Van Ketwich Verschuurlaan aan te leggen. Bovendien is de verwachte verkeerstoename erg bescheiden. Deze valt ruim binnen de foutmarge van 30% die de projectorganisatie hanteert, maar leidt blijkbaar toch tot bereikbaarheidsproblemen.

“Dit is zorgelijk voor de andere knelpunten die door Aanpak Ring Zuid in de stad ontstaan, zoals de bij de Griffeweg, Europaweg, het Hoendiep of westelijke ringweg. Wat als daar het verkeer binnen de foutmarge wat hoger uitvalt dan de projectorganisatie heeft berekend? Het toont aan hoe kwetsbaar het wegennet in de stad wordt door het wegvallen van de aansluitingen bij de Hereweg”, aldus Kars Marnink, woordvoerder van de stichting.

Vertraging
De projectorganisatie geeft ook als argument dat het project maanden vertraagd wordt als er nader onderzoek moet worden gedaan naar de effecten van de Kamminga-aansluiting. Dit was echter precies waar de raad in haar motie om gevraagd heeft, en daar had de projectorganisatie ook ruim voor het tracébesluit klaar mee kunnen zijn als de motie serieus genomen was. De projectorganisatie heeft er echter voor gekozen om een quick scan uit te voeren, die bovendien al binnen een paar weken klaar had kunnen zijn, getuige de snelheid waarmee de nieuwste ideeën van Kamminga zijn doorgerekend en verworpen.

De stichting heeft de raad een brief gestuurd, waarin zij haar zorgen over de plannen met de ringweg kenbaar maakt.

Bron: Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *