Kansrijke partime ondernemers in de bijstand bijeen in Paddepoel

groningen-paddepoel-winkelcentrum-wijs-partime ondernemen-4 - kopieWethouder Gijsbertsen opende vanmiddag de bijeenkomst “kansrijke parttime ondernemers in de bijstand” in de WIJS-winkel op het winkelcentrum Paddepoel.
Partime ondernemen in de bijstand is een pilot project van de gemeente Groningen die per 1 oktober j.l. van start is gegaan. In de pilot kunnen Stadjers in de bijstand een deel van hun inkomen zelf verdienen en houden. Voor de meeste deelnemers van deze bijeenkomst is parttime ondernemen niet nieuw. Zij zijn al langere tijd bezig, maar liepen tegen ontmoedigende regels aan. Dit is veranderd. Sinds 1 oktober 2015 mogen de onkosten die de parttime ondernemer heeft, in mindering worden gebracht op de omzet. Tot die tijd moesten ‘freelancers’ zelf hun onkosten betalen uit hun bijstandsuitkering. Door het veranderde beleid is parttime ondernemen aantrekkelijk geworden voor bijstandsgerechtigden, als vervanging voor of als aanvulling op een baan in loondienst.

Doel van de pilot is om mensen te stimuleren om stappen te zetten naar eigen inkomsten, zodat ze uiteindelijk geen bijstand meer nodig hebben. De pilot is een eerste aanzet tot vernieuwing van de sociale zekerheid. Voor de gemeente levert het een directe besparing op.

Tijdens de pilot mag iedere bijstandsgerechtigde via parttime ondernemen inkomsten verwerven. Nu is dat nog niet het geval. Iemand die bijvoorbeeld honderden euro’s per maand verdient, maar het net niet klaarspeelt om met zijn bedrijfje uit de bijstand te komen, moet stoppen met zijn bezigheden. Iemand die bijvoorbeeld oude spullen opknapt en met winst verkoopt, mag vaak zijn kosten niet in mindering brengen op de winst. Als de inkomsten dan worden gekort op zijn bijstandsuitkering, komt hij beneden bijstandsniveau. Dat wordt nu anders. De gemeente schrapt belemmeringen en gaat gemotiveerde parttime ondernemers koppelen aan netwerken in stad en wijk.

Wethouder Sociale Zaken Mattias Gijsbertsen verwacht veel van deze pilot: ‘Het blijkt vaak heel lastig om uit een bijstandssituatie te komen. De pilot werkt hopelijk als een stimulans voor mensen om initiatief te nemen en door te zetten. Het is een eerste aanzet om de sociale zekerheid te vernieuwen.’

Kans re-integratie vergroten
Ondernemen in de bijstand is nu slechts toegestaan aan bijstandsgerechtigden met plannen voor een levensvatbare onderneming en aan personen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Participatiewet loopt hiermee achter op ontwikkelingen in economie en samenleving. Banen in loondienst worden in toenemende mate schaars. Steeds meer burgers werken in ZZP-contracten of combineren een parttime baan in loondienst met zelfstandige werkzaamheden. De pilot geeft alle bijstandsgerechtigden de kans om mee te gaan in deze ontwikkeling en daarmee hun reïntegratie te bevorderen.

Netwerken in stad en wijk
Het helpen van beginnende en gemotiveerde ondernemers om zonder bijstand verder te kunnen, gebeurt niet via het traditionele re-integratietraject. In plaats daarvan is er hulp van diverse partijen om de boekhouding te doen, belastingaangifte in te vullen, marktonderzoek te verrichten en marketingplannen op te stellen. Het Werkgeversteam van de gemeente gaat opdrachten werven voor de nieuwe parttime ondernemers. De pilot loopt tot en met eind 2016. In 2017 wordt deze geëvalueerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.