Nieuwe regelgeving prostitutie in Groningen

groningen-centrum-nieuwstad-1In Groningen worden nog te vaak misstanden in de prostitutie aangetroffen. Om de sociale positie van sekswerkers te verbeteren en meer grip op misstanden te krijgen past de gemeente de regelgeving aan. De gemeente loopt hiermee vooruit op het landelijke wetsvoorstel.

Sinds de opheffing van het algemeen bordeelverbod, in 2000, is legale exploitatie van prostitutie door de gemeente gereguleerd. Toch komen mensenhandel, gedwongen prostitutie en prostitutie door minderjarigen ook in Groningen voor. Dit speelt zich met name af in het illegale, niet vergunde deel van de branche. Betrokken partijen concluderen dat het huidige beleid onvoldoende mogelijkheden biedt hier tegen op te treden. Ook is de sociale positie van prostituees nog erg zwak.

Registratieplicht
Het college komt met voorstellen voor een nieuwe, lokale regelgeving. Zo dienen prostituees die in Groningen werken zich te laten registreren. Dit vormt een barrière voor mensenhandel en biedt de gemeente zicht op de werkzame vrouwen. Het nieuwe beleid maakt ook een eind aan het gedogen van het slapen op werkkamers. Verwacht wordt dat dit Groningen minder aantrekkelijk maakt voor daders van mensenhandel en het verbetert de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

Minimaal 21 jaar
Voortaan dienen exploitanten van prostitutiebedrijven een bedrijfsplan te maken waarin zij concreet aangeven welke maatregelen ze treffen op het gebied van hygiëne, veiligheid, gezondheid en toezicht. Ook de huurafspraken moeten hierin worden opgenomen. De minimumleeftijd van prostituees wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar en wordt een 11-urige werkdag ingesteld. De exploitant dient er op toe te zien dat dit niet wordt overschreden.

Klanten illegale prostitutie strafbaar
Om een groei van illegale prostitutie te voorkomen, zal de toezicht op niet legale bedrijven verscherpt worden. Niet alleen de bedrijven, maar ook de klanten van illegale bedrijven zijn voortaan strafbaar. Hiervan wordt een positief effect verwacht in de aanpak van niet vergunde prostitutie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *