Koninklijke onderscheiding voor Prof. dr. Willem J. Aerts

image001

Vandaag reikte burgemeester Peter den Oudsten een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer prof. (em) dr. Willem J. Aerts. De uitreiking vond vanmiddag om 13.30 uur plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw (Broerstraat 5) tijdens de officiële uitreiking van het eerste exemplaar van het door de heer Aerts vertaalde boek “Diyenís Akritis”.

Byzantinologie

Prof. dr. W.J. Aerts (90) was van 1967 tot 1990 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1980 werd benoemd tot hoogleraar Byzantinologie en Nieuw Griekse Taal en Letterkunde. Hij specialiseerde zich op het gebied van de Byzantijnse taal en cultuur en schreef meer dan 85 wetenschappelijke publicaties en 30 vakinhoudelijke artikelen in diverse talen. Ook schreef hij teksten voor de “Grote Winkler Prins Encyclopedie”. Verder hield hij zich bezig met de (her)vertaling van oud- en nieuw Griekse teksten.

Alexander de Grote
Daarnaast speelde de heer Aerts een belangrijke rol in de Interfacultaire Werkgroep Mediaevistiek en de Interdisciplinaire Alexander werkgroep. Hierin werd onderzoek gedaan naar literatuur uit de tijd van Alexander de Grote. Hij stimuleerde studenten, promovendi en collega-wetenschappers om het relatief onbekende onderwerp op te pakken. Hij zette zich in voor het behoud van de werkgroep Middel- en Nieuwgrieks aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook ondersteunde hij (staats)bezoeken van Griekse autoriteiten aan Nederland en bijeenkomsten met Griekse ambassadeurs.

Na zijn emeritaat in 2001 is de heer Aerts zich blijven inzetten voor de wetenschap, studenten en medewerkers. Hij heeft nog vele jaren pro-deo colleges gegeven en is zeer actief gebleven binnen zijn vakgebied door zijn bijdragen aan onderzoek, congressen, lezingen en publicaties.

De heer prof. (em) dr. W.J. Aerts werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: Geert Job Sevink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *