Krokodillentranen voor de PvdA

krokodillentranen-1De Groningse PvdA zegt in haar lokale campagnespot dat “het verschil tussen arm en rijk kleiner moet worden en dat kinderen al helemaal niet in armoede horen op te groeien”. De spot eindigt met de tekst “De PvdA zorgt voor een sterke en sociale stad”. Volgens SP-lijsttrekker Jimmy Dijk moeten de Groningse PvdA’ers niet zo huilen, maar hun eigen vertegenwoordigers in Den Haag aanspreken op het desastreuze afbraakbeleid van Rutte II.Reden om de lijsttrekker van de PvdA Roeland van der Schaaf vanmorgen krokodillentranen aan te bieden.

Elke keer als het campagnespotje van de PvdA op OOGtv verschijnt, roept die een dubbel gevoel op bij de lijsttrekker van de SP, Jimmy Dijk. Aan de ene kant is de lijsttrekker blij dat de lijsttrekker van de PvdA Roeland van der Schaaf zich volmondig uitspreekt tegen tweedeling en armoede. Het irriteert de SP dat aan de andere kant de PvdA vanuit Den Haag zorgt voor toenemende tweedeling en flinke (kinder)armoede in onze mooie stad. Eén van de redenen waarom de SP geen lijstverbinding met de PvdA is aangegaan.

Dit kabinet bezuinigt 40 procent op de zorg, vraagt een verhuurdersheffing aan corporaties en bezuinigt meer dan 2 miljard op de mogelijkheden voor jong- en arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden om aan het werk te komen en volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

De zorg wordt daardoor minder toegankelijk, de rekening van de verhuurdersheffing komt bij de huurders terecht, er gaan 70.000 beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen en Wajong-uitkeringen worden verlaagd naar 70% van het wettelijk minimumloon.

Bovenstaande strookt  niet met  verhaal van lijstaanvoerder Roeland van der Schaaf als  het gaat om het tegengaan van tweedeling, het kleiner maken van de kloof tussen arm en rijk en dat kinderen niet in armoede horen op te groeien? Waarom verzet je je als sociaal-democraat niet tegen dit soort maatregelen van een kabinet waarin jouw eigen partij deelneemt?

Het beleid van regeringspartijen VVD en PvdA heeft namelijk ook directe gevolgen voor de manier waarop wij ons lokale minimabeleid mogen uitvoeren. Zo heeft het kabinet eerder al besloten dat minimaregelingen alleen nog maar mogen gelden voor mensen met een inkomen tot 110% van het sociale minimum.

Gevolg voor Groningen: honderden, zo niet duizenden minima kunnen geen gebruik meer maken van de Stadjerspas en de collectieve zorgverzekering. Jouw partij voert VVD-beleid uit, beleid dat leidt tot verdere sociale uitsluiting, toenemende armoede en het vergroten van de tweedeling. Ook in onze stad.

Jimmy Dijk nodigd de lijstaanvoerder Roeland van der Schaaf uit uit om over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen voor onze stad en Stadjers in debat te gaan. Hij mag de plek en het tijdstip bepalen. Jimmy Dijk in er klaar voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *