Kunstliefhebber UMCG biedt meer door samenwerking

Het UMCG, het Groninger Museum, het Drents Museum en Academie Minerva leggen hun bestaande samenwerking vast in een verklaring. Het UMCG wil zijn patiënten en medewerkers met kunst afleiding en ontspanning bieden, voor de musea en Academie Minerva is de dagelijkse stroom van ruim 10.000 mensen door de straten en patio’s van het ziekenhuis een mogelijkheid om een nog groter publiek voor hun collecties en werken aan te spreken. Op 30 november ondertekenen de partijen daartoe een intentieverklaring in het Drents Museum.

UMCG’ers en kunstkenners van de musea en Academie Minerva zijn samen met Kunstruimte Wagemans verenigd in het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink, afgekort TàT. Het UMCG hecht veel waarde aan kunst als middel om afleiding en ontspanning te bieden aan bezoekers, medewerkers en patiënten. Kunst ontspant, verzet de zinnen, leidt af van ellende en ziek zijn, prikkelt en heelt. Daarom hecht het UMCG aan kunst en is er een kunstgenootschap opgericht dat onder meer tentoonstellingen en kunstprojecten organiseert. Ook adviseert het genootschap het UMCG over de aanschaf van kunstwerken. Door dat op deze manier aan te pakken, wordt een gezamenlijke denkrichting en visie ontwikkeld waardoor er meer lijn in de kunstcollectie van het UMCG wordt gebracht. De focus ligt in toenemende mate op Noord-Nederlandse realisten.

Onder de titel ‘Beelden van buiten’ organiseert het kunstgenootschap TàT viermaal per jaar een expositie in het UMCG. Naast de kunstwerken die het UMCG zelf bezit, dat zijn er 1600, kunnen er ook kunstwerken van de genootschappartners tentoongesteld worden. Heeft het Drents Museum of het Groninger Museum een toptentoonstelling, dan kan in het UMCG een parallelle tentoonstelling georganiseerd worden. Dit voorjaar waren er in de binnenstraten van het UMCG al schilderijen van de Ploeg te zien terwijl het Groninger Museum een overzichtstentoonstelling van Ploegschilder Jan Altink organiseerde.

Op dit moment tonen de vitrines in het UMCG een selectie van werken uit de collectie hedendaags realisme van het Drents museum. Ook studenten van Academie Minerva kunnen gebruik maken van de bijzondere expositieruimtes. Zo was er deze zomer een expositie van kunststukken die studenten hebben gemaakt rond het thema Healthy Ageing. Rond datzelfde thema hebben Minerva-studenten een trappenhuisproject in kantoorgebouw De Brug verzorgd. Door de trappenhuizen te verfraaien worden UMCG-medewerkers ertoe aangezet de trap in plaats van de lift te nemen.

Het kunstgenootschap is van plan nog meer projecten en tentoonstellingen organiseren waarin kunst, gezondheidszorg, wetenschap en actualiteit elkaar raken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *