Gemeente Groningen start energiebesparingsplatform

Wie vragen heeft over energie besparen in huis, kan per 1 maart 2013 terecht bij het nieuwe energiebesparingsplatform. Het gaat om een website en een helpdesk die Stadjers stimuleert om energiebesparende maatregelen te treffen. Het College van B&W heeft besloten dat dit energiebesparingsplatform voor de stad Groningen er komt.

Met energiebesparende maatregelen in je woning kun je fors besparen op de energierekening, comfortabeler wonen en het draagt ook nog eens bij aan een beter milieu. Veel Stadjers willen best energie besparen. Toch wordt de stap om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren in hun woning vaak (nog) niet genomen. Burgers ondernemen geen actie omdat de juiste informatie hierover erg lastig te vinden is, de afzenders elkaar bovendien regelmatig tegenspreken en omdat burgers weinig vertrouwen hebben in de diverse afzenders van die informatie. Financiële overwegingen lijken een minder grote rol te spelen.

Vragen en antwoorden
Een aantal voorbeelden van veelvoorkomende vragen van Stadjers over wonen en energie besparen: ‘Ik wil mijn woonlasten verlagen door energie te besparen, waar moet ik beginnen?’ Of: ‘Samen met een aantal buren in de straat willen we onze daken isoleren, hoe organiseren we dit en kunnen we daar subsidie voor krijgen?’ Voor het antwoord op dergelijke vragen kunnen alle woning-eigenaren in de stad straks terecht bij het onafhankelijke energiebesparingsplatform. Met dit platform wil de gemeente Groningen werken aan haar ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Het platform wil stimuleren dat huishoudens in Groningen energie (gaan) besparen.

Website en helpdesk
Het platform bestaat uit een website en een persoonlijke helpdesk. Op de website is objectieve informatie te vinden over energie besparen. Het platform gaat Stadjers ondersteunen bij het maken van hun keuzes op de energiebesparingsmarkt. Ook brengt het platform hen in contact met betrouwbare uitvoerders: de zogenoemde ‘Slimaanbieders’ (noordelijke consortia die betrouwbaar adviseren en/of uitvoeren). Wanneer mensen na het bezoeken van de website nog vragen hebben, dan kunnen ze bellen of mailen met de helpdesk. Naast het met elkaar in contact brengen van vraag en het aanbod wil het platform ook laten zien wat er allemaal al gebeurt op het gebied van energie besparen in Groningen.

(bron: Gemeente Groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *