Lagerhuisdebat met Freek de Jonge over aardbevingsproblematiek

Vanmiddag, 18 januari, was caberetier Freek de Jonge in Groningen om te spreken over de aardbevingsproblematiek. ’s Ochtens sprak hij met studenten die zich met de aardbevingsproblematiek bezig houden. Vanmiddag nam hij deel aan het Lagerhuisdebat in de Energy Barn aan de Zernikelaan. Het debat werd ingeleid door Jan Rotmans.

Hij presenteerde de transitie opgaven voor Groningen. Wat zijn de gevolgen als de komende jaren de beroepsbevolking in onze provincie daalt met 25 procent en 20 procent van de jongeren wegtrekt. Er is veel dynamiek in Groningen. Voor de huidige bestuurlijke orde moet een nieuwe orde ontstaan.

Alle foto’s van vanmiddag: klik hier

Friesland werd als inspirerend voorbeeld genoemd. Verder werden 10 actiepunten voorgelegd waar de deelnemers hun stem konden laten horen. Zo moet de gaswinning binnen 10 jaar naar nul en zijn nieuwe boringen niet toegestaan en worden geen nieuwe contracten gesloten. Er moet een schadefonds komen en alle beschadigde te renoveren woningen moeten energie neutraal hersteld worden losgekoppeld van de gasinfrastructuur. Er moet een duurzaamheidsfonds komen van minstens 10 miljard gefinancierd door de Staat. De gelden moeten geïnvesteerd worden om de nieuwe economie schone economie een impuls te geven. De gelden moeten niet door de traditionele bestuurders verdeeld worden maar door nieuwe spelers.

Er moet een Roadmap voor de nieuwe economie komen. Groningen een proeftuin voor de circulaire en bio-economie. De aanpak moet van onderop. Verder moet er een grote impuls gegeven worden voor het onderwijs in Groningen, dat moet uitgroeien tot de top van Nederland, met name het beroepsonderwijs als motor van de nieuwe economie van Groningen met intensieve samenwerking tussen scholen en bedrijven.

In zijn slotwoord laat Freek de Jonge weten dat de Groningers recht gedaan moet worden. Er zijn veel nieuwe initiatieven waarbij het aardgas ingeleverd kan worden tegen andere energie. Groningen is er klaar voor. Nu nog het geld. Groningers zijn trots op hun provincie. Nu het collectief op vele fronten organiseren zodat de gaskraan dicht kan en Groningen de kans krijgt een nieuwe duurzame economie te realiseren die nationaal en internationaal van betekenis mag zijn.

Freek hekelde de westerse media als mede de publieke omroep. Zij brengen dagelijks nieuws over rampgebieden maar zijn niet in staat om twee maal per week verslag te doen over een provincie die zo gebukt gaat door de aardbevingsproblematiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *