Bomenkap ten gevolge nieuwbouw Grote Beerstraat

In de laatste fase worden door Nijestee 31 grondgebonden woningen en 15 appartementen gerealiseerd aan de Grote Beerstraat. Allen in de sociale huursector. Om de woningbouw mogelijk te maken moeten er bomen worden gekapt. Voor het gebied ten zuiden van de Grote Beerstraat is ca. een jaar geleden reeds een Boom Effect Analyse (BEA) vastgesteld.

Voor de bouw van 16 woningen ten noorden van de Grote Beerstraat moeten 17 bomen worden gekapt. Er wordt 18 nieuwe bomen geplant, waarmee aan het uitgangspunt 1:1 compensatie wordt voldaan. Het College Groningen heeft hiervoor de BEA vastgesteld.

Op basis van de vastgestelde BEA wordt omgevingsvergunning verleent voor het kappen van de bomen. Bij het kappen zal rekening gehouden moeten worden met het broedseizoen. De woningbouw en herinrichting bijt het uit te werken tracé voor de fietsroute Groningen Sauwerd niet; alle mogelijke varianten passen in het plan.

Op 30januari 2017 wordt een inloopavond voor omwonenden georganiseerd waarbij uitleg zal worden gegeven het ontwerp van de Grote Beerstraat en over de woningbouwplannen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *