Bomenkap ten gevolge nieuwbouw Grote Beerstraat

In de laatste fase worden door Nijestee 31 grondgebonden woningen en 15 appartementen gerealiseerd aan de Grote Beerstraat. Allen in de sociale huursector. Om de woningbouw mogelijk te maken moeten er bomen worden gekapt. Voor het gebied ten zuiden van de Grote Beerstraat is ca. een jaar geleden reeds een Boom Effect Analyse (BEA) vastgesteld. Lees verder

Toekomstige bewoners Zon Wonen Paddepoel bekijken hun woning

Paddepoel een wijk volop in beweging. Nog even en dan is de laatste fase van het project Zon Wonen aan de Grote Beerstraat gerealiseerd. Vandaag kregen de toekomstige bewoners de gelegenheid hun woning in aanbouw te kunnen bekijken. Een mooi stukje wijkvernieuwing die na verwachting rond het 3e kwartaal van dit jaar opgeleverd gaat worden. Lees verder